Lett-Tak har mottatt en faktura for ti førstehjelpskofferter de aldri har bestilt og aldri mottatt. Firmanavn og logo er ekte, men kontonummer går trolig rett til en svindler.

- Vi har kontrollrutiner som gjør at dette ikke ville gått gjennom, men her kan det nok være lett å bli lurt. Fakturaen skal ha blitt sendt ut i hele landet, så her er det viktig for folk å følge med, sier Rolf Døvle.

Førstehjelpskofferter

Han er daglig leder på Lett-Tak som holder til på Hegdal i Larvik. Det var regnskapsavdelingen som slo alarm på regningen på 22.232 kroner etter å ha reagert på organisasjonsnummeret og fakturanavn.

- Det står at vi har kjøpt ti førstehjelpskofferter og det kunne vært riktig for vi har ti biler, men dette har vi verken bestilt eller mottatt, sier Døvle.

Falsk faktura

Firmanavnet Noraid Førstehjelp og logo som er brukt i brevet er ekte, men mottakernavn, kontonummer og telefonnummer tilhører trolig svindlere. Produktsjef i Mediq Norge, John Olav Nicholsen, skriver på Noraid Førstehjelps hjemmesider om svindelen.

- Mandag 1. desember 2014 ble Mediq Norge AS gjort oppmerksom på at vårt registrerte merkevarenavn NORAID FØRSTEHJELP urettmessig er benyttet i falske fakturaer. Vi gjør oppmerksom på at Mediq Norge AS utsteder fakturaer for alle varekjøp av førstehjelpsutstyr. Det blir aldri utstedt fakturaer fra merkevarenavnet NORAID FØRSTEHJELP.

Anbefaler å politianmelde

Nicholson anmoder alle mottakere av slike fakturaer om å politianmelde. Døvle har ikke politianmeldt saken.

- Jeg har ringt telefonnummeret som står på fakturaen, men det var selvfølgelig ingen som svarte. Vi kommer ikke til å ta dette videre, men vil gjerne advare andre til å følge litt ekstra med.

Nøyaktig samme brev, sum og framgangsmåte ble brukt da Myriam H. Bjerkli ble forsøkt svindlet i september i år.