Nylig gikk saken i Vestfold tingrett. Der var han tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, incest, for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år, for å ha hatt barnepornografi lastet ned fra internett samt bilder av overgrepene han selv utførte.

Han var også tiltalt for krenkende atferd.

Tingretten dømte ham på alle punktene og ga ham ni års fengsel. I tillegg må mannen betale en samlet erstatning på 480.000 kroner.

Trodde ikke på faren

I domsavsigelsen kommer det tydelig fram at administrator Hilde Aas Valle og hennes to meddommere tror mer på fornærmede enn på faren. Han kan bare huske fem overgrep, som han selv mener ikke er så grove som tiltalen sier. Ifølge tiltalen er overgrepene grovere enn det han innrømmet.

Retten la vekt på fornærmedes forklaring og tror at omfanget har vært større og langt grovere enn det tiltalte har forklart seg om. Retten anså at fornærmede virket pålitelig og at forklaringen er troverdig.

Dermed trodde ikke retten på faren.

De sakkyndige i saken har sagt at de mener at han skal behandles for diagnosen pedofili. Mannen kjente seg ikke igjen i diagnosen da saken gikk for tingretten i Larvik, men har sagt ja til behandling.

Grunnen til overgrepene var ifølge mannen at han hadde det vanskelig hjemme og trengte nærhet.

Trenger du noen å snakke med?

Hvis det står om liv og helse ring 113

Alarmtelefonen for barn og unge: Telefon 116 111

Alarmtelefonen til barnevernet er for deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller om du er bekymret for en du kjenner. Alarmtelefonen er nå åpen hele døgnet alle dager i uken.

Vold- og overgrepslinjen

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Hjelpelinjen har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.

Redd Barna

Kors på halsen (Røde kors): 815 55 201

På nettsiden til Kors på halsen kan du chatte eller sende mail til voksne som er frivillige i Røde Kors.

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123 (hele døgnet)

På mental helses chat-tjeneste sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere. Tjenesten er anonym.

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (hele døgnet)

BARsnakk (Barn av rusmisbrukere - BAR)

Chat om det du har på hjertet. Helt anonymt. Et praterom for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer.

Disse kan også hjelpe:

■ Helsesøster på skolen eller på helsestasjonen.

■ Fastlegen din, som også kan henvise deg til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

– Tilpasset forklaringen

Domstolen er ikke nådig i sin avsigelse, og sier blant annet dette om faren:

– Tiltalte synes å ha tilpasset sin forklaring underveis, og det vises til det som tidligere er sagt om konfrontasjon med bildebevis. Hans forklaring er etter rettens oppfatning ikke troverdig. Om dette er fordi han bevisst lyver eller om det er fordi han ikke husker (eller ikke vil huske), er uklart for retten. Det vises også til hans forklaring om alkoholbruk i disse årene, skriver Hilde Aas Valle.

Å gjøre kriminelle handlinger når man ikke er edru, skal likevel straffes på lik linje som hvis man er edru. Det påpeker også retten.

– Det er helt klart at tiltalte har handlet forsettlig. Han har vært fullt klar over hva han har gjort. Selv om han var påvirket av alkohol ved noen av hendelsene, fritar ikke det for straff, står det blant annet i dommen.

Mannen fikk noe strafferabatt for å ha tilstått, men fordi domstolen mener at han bare tilsto deler av forholdene, ga den ham 15 prosent strafferabatt, ikke 20 prosent, slik som er vanlig ved tilståelser.

Fordi han fikk ni år i fengsel, ga ikke retten ham kontaktforbud.

LES OGSÅ: Erkjenner å ha voldtatt barnet sitt: – Det var et uttrykk for hvor glad jeg var i det

LES OGSÅ: Larviksmann skal ha voldtatt barnet sitt flere ganger og tatt bilder av overgrepene