Fant narkotiske stoffer i blodet til sykepleier som var lagt inn som pasient på sykehuset. Nå blir det tilsyn.

En lege ved sykehuset reagerte da en pasient hadde narkotiske stoffer i blodet.