NRK skrev 20. oktober i år: «Sterke jenter blir også slått». I denne artikkelen får vi høre Mimis og Odas historier. Historier om vold og overgrep. Hentet fra private hjem her i Norge. Nylig har avisa VG kartlagt partnerdrap i Norge. I perioden 2000 til 2019 er 150 kvinner og 18 menn drept av sin partner. Her i Norge.

Krisesentrene våre har årlig 20.000 henvendelser, hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for vold eller trusler, mer enn 8000 seksuallovbrudd ble anmeldt i 2018. Dette er bare en liten del av helheten. I høst ble det kjent at norske menn som er lei sine utenlandske koner, dumper dem på krisesentrene. Og antallet øker. Disse kvinnene har ofte ikke rett til asyl, fordi botiden i Norge er for kort. De har blitt utsatt for både fysisk og mental vold.

Vold mot kvinner skjer over hele verden. Hver eneste dag:

• 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.

• Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt

• Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år

• 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse

Med i bildet hører også trafficking/menneskehandel. Her er en historie fra Skottland. I oktober arresterte politiet fire personer i Glasgow etter fire års etterforskning for å avdekke bakmennene. Denne banden smuglet kvinner fra Slovakia under løfte om arbeid. De ble fratatt sine pass og stengt inne. Noen ble tvunget til prostitusjon og andre ble solgt. Kjøperne var som regel pakistanske menn som betalte fra 30.000 til 100.000 kroner. De ønsket ekteskap med kvinner fra EU-land, fordi dette ville gi dem tilgang til Europa. Mange av kvinnene ble tatt hånd om, en del er tilbake i hjemlandet og noen ble aldri oppsporet. Selv politiet var sjokkert over ondskapen i dette. Kvinnene ble regelrett solgt som gjenstander!

Vi må ikke være blinde for at slikt også kan skje i Norge. Vi husker vel det norske ekteparet som for noen få år siden importerte kvinner fra Østen, ga dem trange og kummerlige boforhold, leide ut arbeidskraften deres og beholdt det meste av pengene selv. Når pengene er drivkraft, forsvinner moral og etikk.

«We stand up for women». Dette er slagordet som kvinner over hele Europa står sammen om. Disse kvinnene er soroptimister, og vi jobber for å styrke kvinner og jenters status lokalt, nasjonalt og globalt. 25. november er FNs merkedag for avskaffelse av vold mot kvinner. Og siden FN fargelegger sine merkedager, er oransje fargen. Da skal søkelyset rettes mot vold mot kvinner som et globalt problem som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av alle samfunn tilbake. Etter initiativ fra soroptimistklubber vil bygninger over hele Europa bli opplyst med oransje farge i perioden 25. november–10. desember (som er menneskerettighetsdagen). Årets tema er «Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape» og det vil bli satt i gang aksjoner over hele verden for å ta et standpunkt mot seksuell vold i alle sammenhenger, og å få i gang en global samtale om hva som skal til for å forhindre og få slutt på voldtekt.

I Larvik vil Svarstad kirke og Kulturhuset Bølgen være belyst med oransje lys i perioden 25. november til 10. desember. Larvik soroptimistklubb takker for velviljen vi er møtt med. Larvik Soroptimistklubb vil ha stand på Nordbyen kjøpesenter mandag 25. november. Kom gjerne innom oss og ta en prat!

Soroptimister–hvem er de?

Larvik Soroptimistklubb tilhører Norgesunionen av Soroptimist International – verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner. Bare i Europa er vi aktivt til stede i 40 land med et medlemskap på 34 000 og vi er stolte av å ha rådgivende status i seks FN-kontorer: New York, Paris, Wien, Genève, Nairobi og Roma. I Norge har vi 60 klubber og mer enn 1 600 medlemmer som driver prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør har helt siden 1985 gitt kvinner støtte til yrkesutdanning, og de siste årene har vårt fortellerteater «Valgt det…», satt søkelyset på menneskehandel som vår tids slaveri.

Soroptimister landet over har nettopp vært aktive i støtten til Care Norge og TV-aksjonen «Nå er det hennes tur». Denne aksjonens mål er at alle kvinner skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Å bekjempe fattigdom gjennom å støtte kvinners kamp for likestilling gjør at kvinner blir hørt, og samfunnet blir mer bærekraftig.

Ønsker du å engasjere deg, så er du velkommen til å ta kontakt med oss.