Færre konkurser i hele landet, men ikke her

På tross av koronakrise og restriksjoner går antallet konkurser ned over hele landet, bortsett fra i Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark.