Endelig håp om et ordentlig nett: – Kommunen har virkelig stått på for å få til dette

320 husstander i Larvik går lysere nettilstander i møte.