Samferdselsåret 2018 har gitt milepæler og enorme investeringer i Larvik

Artikkelen er over 2 år gammel

Ny E18, Farrisbrua, dobbeltsporet jernbane til Porsgrunn, planstart for ny InterCity-jernbane, byggestart for nytt trafikkmønster ved Farriseidet og i Hammerdalen, og tilbakeføring av gammelt jernbanespor langs Farris.