Under koronakrisen har vi sett styrken av en sterk, velfungerende offentlig sektor, som har hovedansvar for å levere basistjenester til befolkningen, et effektivt byråkrati og et inntektssikringssystem som gir trygghet til alle. Vi har sett hvor viktig det er at sjuke folk ikke går på jobb, fordi de ikke har råd til å være hjemme.

Vi trenger ikke mer utrygghet og usikkerhet. Det vi trenger er mer trygghet for jobbene og helsa vår.

Derfor er vi i LO Vestfold og Telemark bekymra for noen av «trekkene» fra NHOs veikart. Disse trekkene er til forveksling like det Erna Solberg talte om på Høyres landsmøte sist helg.

«Svaret er å fjerne formuesskatten – hva var spørsmålet?» Dette har vært holdningen fra både NHO og Høyre i lang tid. Da pandemien slo til var reduksjon i formuesskatten det aller første tiltaket Høyre-regjeringen foreslo. NHO la frem forslag om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital i sitt veikart, og Høyres landsmøte fulgte opp med å vedta og fjerne fomuesskatten helt. Hva som skal erstatte de milliardene formuesskatten utgjør, har verken Høyre eller NHO foreslått.

NHO vil gå kritisk gjennom alle tjenester og ytelser som det offentlige tilbyr og finansierer på vegne av fellesskapet, mens Høyre fortsatt vil «effektivisere» ved å redusere rammene til offentlig sektor. Hvem ønsker, spesielt i dagens situasjon mindre penger til barnehager og skoler, sykehus og sykehjem, NAV eller annen offentlig virksomhet? Det er jo nettopp fordi vi har disse offentlige finansierte velferdsgodene at det privat finansierte næringslivet har klart seg ganske bra gjennom den pågående og tidligere kriser.

Høyre vil slippe private tilbyder til i enda større grad i både utdanning og helse. De kaller det modernisering og effektivisering, men det de gjør er å privatisere og svekke offentlig sektor bit for bit gjennom stadige små kutt som rammer alle sektorer. NHO vil ta aktivit i bruk konkurransesetting for å utvikle bedre og mer effektive tjenester. Dette er god gammeldags høyrepolitikk pakket inn i ny drakt.

Selv om både NHO og Høyre hevder at faste hele stillinger skal være hovedregelen, åpner de opp for enda mer bruk av midlertidige stillinger. De kaller det økt behov for fleksibilitet for arbeidsgiver, men sier ingen ting om den økte usikkerheten dette medfører for arbeidstakeren.

LO mener at NHO og Høyre skriver ut feil medisin. Det vi trenger er sterkere velferd, en sterkere offentlig sektor og flere faste jobber. Trygghet for arbeid og helse er like viktig for privat sektor som for offentlig sektor.