(Telemarksavisa)

Mange er på vei enten hjem fra ferie eller på vei til ferie. Det merkes på trafikken søndag ettermiddag.

Det er stor forsinkelse på E18 ved Rugtvedt i Bamble hvor firefeltsveien går over til tofelts.

På strekningen Kragerø-Langangen var det kl. 15 ca. 1 time forsinkelse i nordgående retning, ifølge Vegtrafikksentralen sør.

Kl. 16:30 melder sentralen at trafikken er avtagende. Et par timer seinere meldes det om kun 20 minutters forsinkelse på strekningen Bamble-Langangen i nordgående retning.

Kl. 20 meldes det kun om tett trafikk uten store store forsinkelser.

Trafikkmengden så ut til å løse når man kommer til fire felt igjen på Vestfold-siden av Langangenbrua.

Også på E134 på Haukelifjell ble det meldt om forsinkelser søndag ettermiddag.

– Over 1 time ventetid ved veiarbeidet og ledebilkjøringen ved Vågslid og Haukelitunnelene.