Nå blir det fest i Kreml, sa FrP etter SVs seier i spørsmålet om fortsatt oljeleting. De viste til Putin energikrig mot Europa. Men det vil ta 15-20 år fra en åpning av ny konsesjon til det faktisk blir produsert olje. Det vil si at olja først vil bli produsert i de årene da Norge skal gå fra halverte klimautslipp til 0. Tenker FrP at krigen i Ukraina vil vare å lenge? Hvis det blir fest i Kreml, er det fordi Putin setter pris på å ha allierte i vestlige land som heller ikke tar klimatrusselen alvorlig.

Budsjettforliket mellom SV og regjeringa innebærer at letestoppen etter olje som SV fikk innført ved fjorårets budsjettforlik, forlenges ut hele stortingsperioden. – En utsettelse sier regjeringa. En varig stopp i leiting etter olje, tror vi i SV.

Utsettinga av 26. konsesjonsrunde for oljeleiting, har paralleller til kampen om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. I Stoltenberg-regjeringa fikk SV kjempet fram en midlertidig stopp i utbyggingsplanene for Lo-Ve-Se. Når Solberg-regjeringa kom på plass, var det utenkelig for Venstre å nøye seg med noe mindre. Til slutt ombestemte også AP seg. Nå er det flertall på Stortinget om ikke å bygge ut olje i Lofoten. Vi tror det samme vil skje for annen oljeleiting og nye konsesjonsrunder.

Både FNs generalsekretær Antonio Guterres og det Internasjonale Energibyrået er klokkeklare: Alle land må slutte å leite etter mer olje. Vi har allerede funnet mye mer enn det vi kan bygge ut. Oljepartiene FrP, Sp, H og AP har slitt med å ta dette inn over seg. Men (dessverre) jobber tida for SVs standpunkt: Klimakrisa blir stadig mer påtrengende. Det vil ikke være mulig for Norge å oppfylle sine mål om klimakutt om vi bygger ut mer olje. Stopp i 26. konsesjonsrunde vil bli politisk umulig å gjøre om, på samme måte som det i dag er politisk umulig å behandle elbiler og fossilbiler likt, fordi SV i sin tid fikk fremforhandla avgiftslettelser for el-biler som er blitt en kjempe-suksess.

Men stopp i ny oljeleiting innebærer ikke stopp i all oljeutbygging. Det er fortsatt mulig å søke om å bygge ut i allerede avklarte områder, men unntak av noen områder mot iskanten som SV fikk stoppet. Men vi ser også at oljeindustrien sjøl begynner å tvile på økonomien i slik utbygging. Miljøbevegelsen og SV har lenge kjempet mot Wisting-utbygginga i Barentshavet, der det så ut som om regjeringa var urokkelige. Men så var det Equinor som løste problemet ved å stoppe prosjektet fordi de ikke trodde det ville være lønnsomt.

Derfor er det spesielt skuffende at LO-lederen går ut mot olje-lete-stoppen. Hun bør vite at det ikke finnes arbeidsplasser på en død planet. LO er splitta hvor det største forbundet, Fagforbundet, støtter stopp i oljeleiting. Men industriforbundene må skjønne at de må engasjere seg for nye grønne arbeidsplasser, framfor å heie på en solnedgangsindustri. Den fortsatt sterke satsinga på olje og gass i Norge er største hinderet for utvikling av ny grønn industri.

SV fikk også en rekke andre klima og miljøseire. Blant annet forplikter regjeringa seg til i løpet av neste år å legge fram forslag om forbud mot nedbygging av myr, forbud mot bruk av fossile brensler til energiformål i industrien, varsle et forbud mot bruk av fossile brensler til energiformål i industrien, fremme krav om lavutslipp til offshorefartøy og nullutslipp fra 2029, utrede og fremme forslag om forbud mot bruk av fossil gass i byggvarme, sende forslag om innføring av omsetningskrav for avansert biodrivstoff til innenriks sjøfart og fiske på høring, med forslag om et omsetningskrav på 4 prosent fra 1. juli 2023, og med en videre opptrapping til 6 prosent i 2024, fremme forslag om nullutslippskrav til all løyvebasert virksomhet der det er mulig. I tillegg fikk SV gjennom økt støtte til grønn skipsfart og mye sterkere satsing på klimatiltak gjennom Enova.