Da investor Thore Liverød la inn bud på Festiviteten i høst ville han at det historiske bygget skulle stå som et forbilde på gjenbruk av bygningselementer. Han, og hans samarbeidspartner MAD arkitekter, ville at gjenreisningen kunne bli et eksempel til etterfølgelse på langsiktig og miljøvennlig bygging og restaurering.

I tilbudet som ble lagt fram for kommunestyret fant vi fire punkter som beskrev ambisjonen og ideen som skulle bæres fram av Festiviteten. Bygget skulle ikke bare bli et kulturelt høydepunkt i Larvik, men et symbol på bærekraft i byen.

MDG tok tak i disse fire punktene og løftet dem som en retning i videre strategi for alle kommunens eiendommer:

• Larvik skal ta en ledende posisjon i arbeidet med å redusere klimagassutslippene som et forbilde for kommuner og utbyggere.

• Larvik skal vise at det er mulig å bygge uten å forurense miljø eller klima.

• Larvik skal vise at det er mulig å skape sosiale, miljømessige og økonomiske merverdier gjennom innovasjon og utvikling innenfor gjenbruk og ombruk i byggenæringen.

• Larvik skal vise at sirkulærøkonomi er motiverende, fremtidsrettet og lønnsomt gjennom sin strategi og gjennomføring av denne.

Nå fikk vi bare følge av SV i formannskapet, men vi løfter forslaget igjen i kommende kommunestyre på onsdag – med et håp om at et positivt vedtak kan bidra til en fremtidsrettet og miljøvennlig utvikling av Larvik kommune!