Et salmonella-utbrudd i Europa knyttes til den populære kindersjokoladen.

De fleste smittede er barn, og flere av dem har vært innlagt på sykehus, ifølge FHI.

Kindersjokolade

– Det pågår et utbrudd i Europa forårsaket av mage-tarmbakterien monofasisk Salmonella Typhimurium. Så langt er det påvist smitte hos 126 personer fra åtte ulike europeiske land, inkludert ett tilfelle fra Norge, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Intervjuer av de syke har ført til mistanke mot kinderjsokoladeprodukter fra produsenten Ferrero. I flere land er nå enkelte av disse produktene trukket tilbake fra markedet.

– Kindersjokoladeprodukter, inkludert kinderegg, er mistenkt smittekilde. Mattilsynet undersøker om produktene er kommet til Norge.

Sjekker Norge for produkter

Ett tilfelle er av salmonella hos barn er påvist i Norge.

Mattilsynet jobber med sporing og er i dialog med produsenten om eventuell tilbaketrekking av aktuelle kindersjokoladeprodukter i Norge. Folkehelseinstituttet samarbeider tett med Mattilsynet og følger situasjonen nøye.

Salmonellasmitte skjer sjelden fra person til person. Bakterien vokser i lettbedervelige varer som lagres uten tilstrekkelig kjøling.

Bakterien vokser ikke ved kjøleskaptemperatur og dør ved varmebehandling som for eksempel koking og pasteurisering, skriver FHI på sine nettsider. Bakterien kan overleve i lang tid i tørre matvarer som krydder og tørrmelk, og i miljøet.