Overlege Kirsten Gravningen ved Folkehelseinstituttet sier i en pressemelding at helseforetakene har deltatt i en omfattende utbruddsetterforskning hvor blant annet kartlegging av smittede pasienter og undersøkelse av produkter og utstyr de har vært i kontakt med, har vært prioritert.

– Nå blir det viktig å finne omfanget av forurensning i mistenkt produkt, sier hun.

Sykehusinnkjøp har nå varslet alle helseforetak i Norge om inntil videre å stoppe bruk av vaskeklutene fra den aktuelle produsenten.

Også i Vestfold

– Sykehuset i Vestfold deltar i arbeidet og screener pasientene ved intensivavdelingen jevnlig, uttalte smittevernoverlege ved Sykehuset i Vestfold, Maria Vandbakk-Rüther til Tønsbergs Blad tidligere i mars.

– Ved Sykehuset i Vestfold har vi påvist utbruddsstammen hos sju pasienter. Det har ikke vært noen dødsfall ved SiV knyttet til utbruddet, sa hun.

Folkehelseinstituttet koordinerer en utbruddsgruppe med fagpersoner fra alle helseregioner. Oslo universitetssykehus koordinerer arbeidet i Helse Sør-Øst.

LES OGSÅ: Bakterieutbrudd har spredd seg til 28 sykehus i Norge

Påvist ved 33 sykehus

Smittevernoverlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus sier til Sykepleien at det er funnet samme bakteriestamme i klutene og det pågående utbruddet av Pseudomonas aeruginosa ved norske sykehus.

– Vi har til nå funnet den i til sammen ni pakker med kluter, sier han.

Det pågående bakterieutbruddet begynte i november. Utbruddet med bakterien er påvist ved 33 sykehus i Norge, og det omfatter nå 239 pasienter.

Seksjonsleder for medisinsk intensiv på Oslo universitetssykehus, Ullevål, Elin Andresen, sier til Sykepleien at disse klutene har vært vanlige å bruke på de fleste pasienter på hennes avdeling. Men fredag kom det melding om at klutene ikke lenger skulle brukes, forteller hun.

Påvist farlig bakterie i Tønsberg: – Ingen dødsfall knyttet til utbruddet