Dette til tross for at kommunen i sin tid selv kontrollerte avløpssystemet i huset.

– Dette er et klassisk eksempel på menigmann som blir overkjørt av myndighetene. Det er nesten ikke til å fatte, sier Hermansen.

Natt til mandag 1. juni ble han og kona vekket av et smell. Det var slukristene i kjelleren som spratt veggimellom da trykket fra avløpet ble for sterkt. Opp tøt en illeluktende, brun masse som det tok dem resten av natta å bli kvitt.

Kloakken sto flere centimeter oppover gulvlistene og fant blant annet veien inn i en bod full av klær.

– Vi fikk reddet noe, blant annet en bunad, men mesteparten måtte vi kaste. Det samme gjelder annet utstyr vi hadde stående i kjelleren. Vegger og listverk må dessuten rives, så kostnadene er betydelige, forteller Henriksen.

Spylte avløpsnettet

Fra Larvik kommune har han fått opplyst at årsaken til hendelsen trolig er en spyling av kloakksystemet gjennomført fredagen i forveien for å løsne en «propp» bestående av bind, bleier og håndkler som er blitt kastet i toaletter på Tagtvedt – et stadig tilbakevendende problem i området.

Ansvaret er det imidlertid huseier selv som sitter med, mener kommunen.

Grunnen: Sluket i underetasjen befinner seg kun 18 centimeter over hovedkloakken nede i bakken, mens påkrevd høydeforskjell var på 50 centimeter da huset ble bygget i 1973. Kravet er siden blitt hevet med ytterligere 40 centimeter.

– Må huset heises opp?

Det får Henriksen og nabo og pensjonert rådgivende ingeniør i byggebransjen, Vidar Andersen, til å klø seg i hodet.

– På utbyggingstidspunktet var det kommunen selv, gjennom sine egne bygningskontrollører, som besøkte, kontrollerte og godkjente samtlige nybygg i Larvik. Men nå forsøker de altså å fraskrive seg ansvaret. Det er for dårlig, mener Andersen, som har store problemer med å forstå hvordan sluket i naboens hus noen gang skal kunne tilfredsstille kravene.

– Beskjeden vi har fått, er at det nye kravet har tilbakevirkende kraft. Da må man spørre seg om huset, eventuelt toalett og bad, må heises opp! Og hvor mange er i samme situasjon som Kai? Om dette er et gjennomgående problem, er det ikke da enklere å senke kloakkledningen i gata enn å jekke opp boligene? undrer han.

– Har ikke ansvar for feil ved huset

– Selv om kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, betyr ikke det at vi påtar oss ansvar for eventuelle feil eller mangler ved huset, sier Kjetil Fevik.

Fevik er avdelingsleder for vann, avløp og renovasjon i Larvik kommune og opplyser at han er kjent med to tilfeller der boliger i Lågalia fikk avløpsvann i kjelleren i begynnelsen av forrige uke.

– Kommunen henviser alltid huseiere til å ta kontakt med sine forsikringsselskap når slikt skjer. Senere vil det bli en avklaring mellom forsikringsselskapene og kommunen om ansvar for skaden, opplyser han.

Fevik viser til regelen om at det skal være 90 centimeter høydeforskjell mellom laveste sluk i en bolig og hovedledningen i gata.

– Overfor en av beboerne i gata har jeg nevnt at enkelte i VA-bransjen hevder at alle husstander i dag må forholde seg til kravet om 90 centimeter og at dette gjelder uansett om det tidligere har vært et mindre strengt krav til høydeforskjell, for eksempel 50 centimeter. Jeg har ikke sagt at dette uten videre er Larvik kommunes utspill. I denne konkrete saken er det uansett lite relevant. Høydeforskjellen er målt til 18 centimeter. Krav til høydeforskjell har aldri vært så lavt som dette.

Ifølge Fevik er det en mulighet for beboere å sikre seg mot tilbakeslag av kloakk, for eksempel ved hjelp av en tilbakeslagsventil eller en pumpeløsning.

Han påpeker videre at det alltid skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før man flytter inn i en bolig.

– Men selv om kommunen har gitt dette, betyr ikke det at vi påtar oss ansvar for eventuelle feil eller mangler ved huset.

For Kai Henriksen er det ikke et alternativ selv å bekoste installasjonen av en tilbakeslagsventil.

– Helt uaktuelt, sier han.