Stiftelsen Sana har som kjent inngått avtale med Holms i Larvik om å leie motellet som akuttmottak for flyktninger. I tillegg til akuttplassene på Holms motell, ønsket stiftelsen å sette opp til brakkerigger på Danebo camping.

Larvik kommune var helt tydelig på at de så på ønsket og sa nei til å plassere ukrainske flyktninger i brakkerigger her. I løpet av svært kort tid stadfestet Statsforvalteren kommunens vedtak.

I begynnelsen av desember fikk kommunen beskjed om at campingplassen likevel var tatt i bruk som innlosjering av flyktninger.

Ikke egnet

Det var daglig leder i Larvik brann og redning som utførte et tilsyn i uke 48 som ble informert av daglig leder i Holms Eiendom AS, at flyktninger var i ferd med å innlosjeres i hyttene.

– Det til tross for at kommunen de siste ukene har formidlet, både muntlig ved kommunedirektøren og skriftlig i vedtak, se vedlagt, at Danebo camping anses helt uegnet som mottak for flyktninger, skriver virksomhetsleder i byggesak, Cathrine Wærvågen, og tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad, i et brev til Holms Eiendom AS.

Danebo camping anses helt uegnet som mottak for flyktninger.

Larvik kommune

Blant grunnene til avslaget om å plassere flyktninger på Danebo, var at flyktningene måtte innlosjeres nærmere fasiliteter som leger, barnehager og skoler, samt gis sjansen til et mest mulig normalt liv i etablerte bomiljø.

Kommunen er derfor ikke nådige når de kontakter Holms Eiendom AS etter å ha oppdaget at flyktninger ble plassert her likevel.

– Kommunen kan ikke være bekjent av at flyktninger fra krigsherjede områder plasseres i bygninger som ikke er godkjent for formålet. Både stiftelsen SANA og Holms eiendom AS burde visst, og i det minste undersøkt, hvor grensen for søknadspliktig bruksendring gikk. Særlig i lys av de forutgående signalene fra kommunen, står det.

Oppdaget på befaring

Kommunens ansatte sjekket naturligvis sine arkiver for å se om noe på Danebo camping var godkjent til noe annet enn campingvirksomhet.

Det var det ikke, og det var derfor heller ikke godkjent til flyktningmottak.

– Endringen til flyktningmottak er en søknadspliktig bruksendring. Denne bruksendringen er verken omsøkt eller kurant for virksomhet byggesak å godkjenne, opplyser kommunen videre.


Lindstad og Wærvågen skriver også at kommunen er kjent med at andre, som ikke er flyktninger, får bo her innimellom, og understreker at det heller ikke er greit. Campinghyttene skal kun brukes til fritidsformål. Hvis ikke, må det søkes om.

Det ble gitt pålegg om at innkvarteringen måtte opphøre med det samme.

– Fordi Danebo camping vurderes som helt uegnet til bruk som flyktningmottak og annet varig opphold, står det.

Løste seg

Det ble utført tilsyn forrige uke. Da var det ingen flyktninger der.

Virksomhetsleder Cathrine Wærvågen er tilfreds med at vedtaket og det senere pålegget er fulgt opp.

– Vår vurdering nå er at denne saken er løst, sier Wærvågen.

– Hva tenker dere om det som er skjedd?


– Vi tenker at de har søkt, fått avslag, og nå har innrettet seg etter det. Nå er de som var innlosjert på campinghyttene borte, sier hun.

For øvrig kom kommunen med tre alternativer til innkvartering da de avslo søknaden om å bruke Danebo camping til plassering. Forslagene er Månejordet, Nanset eldresenter og Torstrand skole.

Misforståelse

I Stiftelsen Sana mener Morten Pedersen fremdeles at Danebo er et egnet sted å ha mottak, men sier at stiftelsen godtar at de fikk nei til å plassere brakker her. Brakkene skulle huse opp mot 100 personer og skulle stå i maks to år.

Nå ble det ikke slik, og dermed vurderer stiftelsen de tre andre alternativene som kommunen kom med.

Akkurat i denne saken, handlet det rett og slett om en feil.

– Vi antok at vi kunne bruke eksisterende hytter på Danebo, da de ikke var en del av søknaden som vi fikk avslag på. Alle hyttene ble tømt for andre beboere, og vi pusset opp de hyttene som ble tatt i bruk før vi flyttet inn våre beboere. Det skulle vi kanskje ikke gjort. Det var ikke noen dramatikk i det, det var rett og slett en misforståelse, sier han.

Da de fikk beskjed av kommunen om at flyktningene ikke kunne bo her, fant de straks andre steder å innlosjere dem. Selv om Pedersen er uenig med kommunen om at Danebo er et uegnet sted å bo, sier han at han synes de har en god dialog.

– Og vi setter pris på at de kommer med alternativer til plassering, sier han.

Akkurat hvilket av forslagene de vurderer, er det for tidlig for Pedersen å si noe om akkurat nå.