I anledning feiring og overrekkelse av gave fra Sparebankstiftelsen DNB fikk bankens representant være med på en tur ut til havgapet til Tvistein.

På grunn av korona restriksjoner var det en liten gruppe som tok turen ut til fyret denne dagen.

Pengegaven skal gå til videre oppgradering av fyret, og på turen fikk dugnadsgjengen vist frem jobben som er gjort for å bevare og oppgradere fyret til den perlen det er i dag.

Fyret, som første gang ble tent høsten 1908, har en lang historie som foreningen Tvisteins venner gjør en enorm innsats for å bevare og løfte frem.

I dag tilbys det både overnatting og utleie av bygningene på øya.

– Formålet med foreningen er å ivareta kysthistorien og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten gjennom omvisning, undervisning i historiske grunnlag og utleie av Tvistein Fyr, forteller Terje Nalum, leder av foreningen.

Det er gjort vesentlige oppgraderinger på flere av fasilitetene, alt takket være foreningen og deres utrettelige engasjement for å bevare stedet.

Terje, og to representanter fra drivergruppen på fyret, Marianne og Mona fikk vist Marit Kaupang Klewe fra DNB Larvik og representant for Sparebankstiftelsen DNB er tydelig imponert over innsatsen og hvor flott det er på øya.

– Dette er jo en oase i havgapet. Vi er veldig stolt og glad for å få lov til å være med å støtte det flotte arbeidet som gjøres her, og personlig er jeg ekstra glad for å kunne ta turen ut hit i dag. Et nydelig sted, sier Klewe.

Foreningen består av en engasjert lokal gjeng, hvor alle bidrar med det de kan. Det føres oversikt over arbeidstimene som er lagt ned, og fra starten i 2007 er det jobbet utrolige 9.000 frivillige arbeidstimer! Dette tilsvarer i overkant av 30 % stilling utført i hver av de 14 årene de har arbeidet aktivt på øya.

Sparebankstiftelsen har siden 2015 bidratt med 730.549,- kroner til de mange prosjektene. Sist denne våren med 271.549,- til oppussing og tilrettelegging av fyret.

Kaupang Klewe fra DNB forteller at stiftelsen deler ut midler to ganger i året, og har gjort det i en årrekke, men at det i koronatiden er litt spesielt med utdeling, da det ikke kan samles store grupper.

– Det er ekstra hyggelig i denne tiden å få besøke Tvistein Fyr og se med egne øyne hva pengene blir omsatt til, fastslår Klewe.