Kjøpmann Thomas Eriksen på Meny Stavern mener selv han har god kontroll, men må rette seg etter kravene som kommer fra Helsedirektoratet.

Direktoratet har nå kommet med et skriv til dagligvarebransjen.

– Det er et skriv som kan tolkes på flere måter, sier Eriksen, som dobbeltsjekket dette og ber om andres syn på saken.

Direktoratet vil at man skal være påpasselig med salg av alkohol til berusede personer og til mindreårige.

– De skriver at salg i selvbetjente kasser ikke holder den kontrollen, forklarer Eriksen.

LES OGSÅ: Salg av energidrikk til barn under 16 år blir forbudt

Selvbetjening med fingeravtrykk

Både hos Meny-kjeden og i Coops butikker har det kommet selvbetjeningskasser de siste årene. Dette gjør at man slipper kassekø og selv skanner sine varer, betaler og gjør seg ferdig, nesten uten kø.

Litt ekstra tid har nok mange opplevd å bruke når man første gang legger varer som har aldersgrense, på skanneren. Da dukker det opp en ansatt og sjekker legitimasjonen din.

Alternativt kan man samtidig legge igjen sitt fingeravtrykk i systemet, slik at man neste gang slipper å vente på den ansatte. Med andre ord er man da bekreftet som å være gammel nok.

– Ja, i vår løsning kan man komme til en ansatt og legge inn fingerskanning samtidig som legitimasjon sjekkes. Da er man kontrollert i systemet. Men det gjelder bare på den ene butikken. Man må sjekkes igjen hvis man handler på andre butikker, forklarer Eriksen.

Den nye forskriften fra Helsedirektoratet skaper derimot tvil om hva som er mulig og ikke.

– Meny har tolket dette dit hen at vi nå må sjekke hver enkelt kunde som kjøper alkoholholdig drikke i selvbetjeningskassene, sier Eriksen.

Sjekket med kommunen

– Vi sendte en forespørsel til Larvik kommune. De sier vi skal verifisere hver kunde, forteller kjøpmannen.

I sin butikk i Stavern har han en kundevert som styrer de seks selvbetjente kassene.

– Den verten mener jeg har oversikten om folk er beruset eller ikke. Men Larvik kommune tolker det slik at vi fysisk må kontrollere hver enkelt, forklarer han.

For det er hvorvidt kunden er beruset eller ikke som virker å være det avgjørende punktet her. Selve fingerskanningen gir egentlig god nok kontroll på alder.

Kjøpmann Eriksen er ikke ute etter å krangle på dette, men vil gjerne at det sjekkes ut hva man egentlig mener, og krever.

– Jeg sendte dette til Truls Vasvik, vår lokale statssekretær i Helsedepartementet, røper han.

Han har folk i den selvbetjente avdelingen og føler at han har god kontroll.

– Men vi retter oss selvfølgelig etter direktoratets retningslinjer. Selvbetjente kasser har nok kommet for å bli. Så en form for løsning må finnes.

Fingerskanningen blir nå tatt bort av Meny over hele landet selv om tobakk og legemidler fremdeles kan handles med fingerskanning. Det har ikke direktoratet sagt noe om.

Tydelig fra kommunen

Larvik kommune antar at flere av driverne av dagligvarehandel har fått skriv fra Helsedirektoratet angående selvbetjente kasser.

– Visse kriterier må oppfylles for at det tillates salg av alkohol fra selvbetjente kasser. Kassene må være rigget slik at kunden ikke kan slå inn alkohol etter vedtatt salgstid. Alkohol kan ikke slås inn uten at en butikkansatt verifiserer slik at alder og beruselsesgrad blir sjekket», utdyper rådgiver Anne Berit Lohne i kommunen.

På spørsmål fra kjøpmann Eriksen er hun tydelig:

– Slik vi tolker bestemmelsen, skal det i hvert enkelt tilfelle fysisk kontrolleres av bemanningen – og «fingerskanning» godkjennes ikke uten bekreftelse fra bemanning.

LES OGSÅ: Nå får Øya snart tre søndagsåpne dagligvarebutikker – etablerte Larvik-bedrifter må flytte ut