Bare 10 prosent svarer nei til dåp, mens 12 prosent oppgir at de ikke vet, i undersøkelsen utført av Opinion for Kirkerådet.

– Det viser at dåpen fortsatt står sterkt og at foreldre opplever at det er en viktig tradisjon å ta med seg, sier professor Harald Hegstad på Menighetsfakultetet til Vårt Land.

Dåpen står aller sterkest i aldersgruppene hvor det er minst sannsynlig at kirkemedlemmene skal døpe et barn i nær fremtid. I aldersgruppen 60 til 99 år svarer 83 prosent ja til dåp, mens i aldersgruppen 40 til 49 år ligger andelen på 81 prosent.

Blant dem under 30 år svarer 73 prosent at de ville ha døpt barnet sitt hvis de fikk et barn nå.

Preses i bispemøtet Helga Haugland Byfuglien sier i en kommentar til medlemsundersøkelsen at kirken må bli bedre på å snakke om dåpen.

– Jeg tror det er viktig at vi blir flinkere til å kommunisere hva dåpen gir. Samtidig bør vi bekrefte at det er mulig å bringe barnet til dåp når det blir eldre og de selv og foreldre ønsker det, sier hun.