Jeger- og fiskerforeningen er helt klare: – Dette er miljøkriminalitet av verste sort

Utsetting av fremmede fiskearter er et økende problem. Norges Jeger- og fiskerforbund tar sterkt avstand fra slikt og mener dette er handlinger fra et lite miljø. Fylkesmannen og fylkeskommunen varsler tiltak.