Jahn Georg går hardt ut mot yrkesfiskerne: – Noen har bestemt seg for at torskemiddag skal de ha uansett

Jahn Georg Gabrielsen bruker ordet «grotesk» når han beskriver Fiskeridepartementets forsøk på å frede torskebestanden i nærområdet.