Larvik Høyre ønsker å bruke by- og stedsutvikling for å øke Larviks attraktivitet. Få byer i Norge har en mulighet liggende slik Larvik har med indre havn. Høyre vil utvikle området til glede for allmennheten.

Lisa Winther fra SV hadde et leserbrev i ØP 13.06.22 angående fjerning av det såkalte lokket i Indre havn. Dette mener vi i Høyre at fortjener et svar.

Det politiske flertallet tar ikke initiativ til etablering av en fiskerhavn. Fiskerhavna er det historiske navnet på det anlegget som i dag ligger under et betonglokk, på samme måte som at Stavern har sin dampskipsbrygge uten dampskip og at det bygget kommunestyremøter avholdes i kalles Sliperiet.

Hva den tidligere fiskerhavna skal inneholde har det politiske flertallet mange tanker og meninger om. Dette vil vi diskutere fremover, og det er det vi har invitert SV til, men som Winther og hennes partifelle i hvert fall foreløpig har takket nei til. Store deler området det er snakk om er i en sånn stand at det uansett må utbedres i løpet av få år, men hva er egentlig SVs alternativ?

For oss i Høyre er spørsmålet om man skal bruke pengene på rehabilitering av dagens betong og asfalt eller riving og tilbakeføring til småbåthavn. Hva slags småbåthavn vi ønsker må vi bli enige om. Det kan for eksempel være en småbåthavn med faste plasser, en havn båtfolk benytter seg av når de skal et ærend i byen eller en tradisjonell gjestehavn. Vi har tro på at alle disse alternativene vil løfte Indre havn på en måte som asfalt og betong aldri vil gjøre.