Tirsdag skrev ØP en 2 siders artikkel om en Facebook-gruppe som kaller seg Camp Larvik. Anført av Stine Berntsen ønsker de å oppgradere området ved Bøkkerfjellet og samtidig fjerne parkeringen. Kjetil Vold har allerede skrevet et innlegg om det prinsipielle ved å skape et område som kan virke ekskluderende på en gruppe som bruker området i dag, en interessant prinsipiell problemstilling. Jeg vil konsentrere meg om fjerning av parkeringsplassene.

I artikkelen skrives det at «byens innbyggere» har stemt fram dette prosjektet, og flere steder understrekes det at dette er innbyggernes ønske. Jeg spør: Hvilke innbyggere? Jeg tilhører den generasjon som strever med å nå andre Facebookgrupper enn min egen lille krets, og har ikke hørt om noen avstemning om prosjekter, langt mindre om andre alternativer. Forsøk på å finne ut om hvem gruppen er, antall medlemmer og hvor representativ den er for byens innbyggere har vært mislykket.

En begrunnelse som anføres av gruppen er at naboer synes det er sjenerende med slamring i bildører. Hvordan skal man unngå støy og samtidig bo midt i byen? Tror man at kafeer, aktiviteter for barn osv. blir støyfritt? Har man tenkt på virkningen for sentrumshandelen, som alle kjemper så varmt for, ved å fjerne et anselig antall parkeringsplasser i byen? Og hva med folk med bevegelighetsproblemer?

Artikkelen presenterer prosjektet som allerede vedtatt (bestemt av «byens innbyggere»), ferdig planlagt, og med besluttet oppstart til våren. Hvilket mandat har gruppen fått? Jeg har ikke fått med meg noen debatt i verken kommunestyre eller utvalg om denne saken. Vel og bra med engasjerte enkeltgrupper, men slike omfattende prosjekter må forankres bredere enn i en lukket Facebookgruppe.