Gå til sidens hovedinnhold

«Flagget – signal og makt», tilsvar

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leserbrev – tilsvar til Jan Kjøndal: "Flagget – signal og makt"

Kjøndal innleder med forundring over hvem som har myndighet og ansvar til å endre det han mener er en klar flagglov. Han har tydeligvis ikke kunnskap om hva som gjelder. La meg derfor ta fakta først:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmet forslag til Stortinget i prop. 157 L om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg). Endringene er vedtatt og trådte i kraft 1.1.2018. Hjemmel er således å finne i lov om flagging på kommunale offentlige bygninger av 29.6.1933 nr. 2, siste endret 15.12.2017 og med ikrafttredelse 1.1.2018.

Formålet med forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om endringer i loven var å oppheve den statlige godkjenningsordningen for kommunevåpen og kommuneflagg og fastslå at kompetansen til å vedta kommunevåpen og kommuneflagg ligger hos det enkelte kommunestyre.

Når det gjelder spørsmålet om det skal åpnes for flagging med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget, vises det i proposisjonen til at loven inneholder to unntaksbestemmelser, som trådte i kraft i 2014, som gir kommunene en viss adgang til å flagge med andre flagg.

Den ene unntaksbestemmelsen innebærer at forbudet mot å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget ikke gjelder når offentlige bygninger med tilhørende grunn brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse.

Den andre unntaksbestemmelsen fastslår at forbudet ikke gjelder for frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke fremstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner.

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer, og endringene trådte i kraft 1.1.2018.

Vedtatte endringer åpner ikke for at kommunen selv kan bestemme hvilke flagg som kan benyttes utover de to unntaksbestemmelser som gir kommunen en viss adgang til å flagge med andre flagg. Unntaksbestemmelsene ble ikke endret, og kommer fram i lovens nye § 1 etter første punktum.

Det er derfor ikke riktig som Kjøndal påstår, at det bare er tillatt å bruke det nasjonale flagget. Tvert imot sier unntaksbestemmelsene at det kan flagges med andre flagg i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse.

Hvis Kjøndal mener at FRI og regnbueflagget er synonyme begrep, anbefaler jeg ham å lese seg opp på regnbueflaggets historie. Så kan han heller skrive et innlegg om det han er uenig med FRI om. For når han skriver «Denne gruppe har helt opp til nyere tid vært utsatt for sjikane, trusler og vold på tross av at de har det samme menneskeverd som heterofile» så har han faktisk forstått poenget med å flagge med regnbueflagget. Det handler ikke om ideologi, men om menneskeverd.

Kjønstad avslutter sitt innlegg med «Får Astrup til denne lovendring, går han i fotsporene til ideologier som før han har vært seg bevisst at det ligger makt i et flagg,- jeg trenger ikke navngi noen av dem.» Jo, det syns jeg faktisk Kjønstad bør gjøre. Det er tross alt en høyrestatsråd i en regjering med statsminister fra Høyre og KrF-deltakelse. Så hvilke ideologier er det Kjønstad tenker på?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.