Gå til sidens hovedinnhold

Flagget – signal og makt

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at Larvik kommune valgte å heise regnbueflagget tidligere i sommer har leserinnleggene i ØP vært mange. Så langt har det i Norge vært forbud mot å bruke offentlige flaggstenger til å fremme ideologier, kun det nasjonale flagget har fått vaie. Begrunnelsen for dette er ikke vanskelig å identifisere: det norske flagget er det eneste flagget som virker samlende for hele nasjonen, uansett om en tilhører den eneceller den andre ideologien eller det ene eller det andre livssyn,- det er en samlende fellesnevner for befolkningen i Norge.

Hvem som har myndighet og ansvar for å bryte denne praksis lokalt er ukjent for undertegnede, har press utenfra påvirket dette vites heller ikke.

Jeg ønsker å ta alt opp i beste mening. Trolig er det et ønske om å støtte de homofile i en livssituasjon som for mange kan være svært problematisk vært intensjonen. Denne gruppe har helt opp til nyere tid vært utsatt for sjikane, trusler og vold på tross av at de har det samme menneskeverd som heterofile.

Det som likevel gjør at kommunens flaggheising representerer et skivebom er at dette flagget er blitt en merkevare for PRIDE og foreningen FRI. Larvik kommune sender dermed et signal om at kommunens administrasjonsammen med våre folkevalgte gir sin støtte til den destruktive ideologi som disse to bevegelsene fronter. Er det f. eks. slik at Larvik kommune mener at voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til egen mor og/eller far, at kjønn er uvesentlig og at betydningen av mann og kvinne, mor og far er oppløst og at alle typer seksuelle handlinger og relasjoner er positive bare de er frivillige? Listen over innholdet i disse ideologier er mye lengre, den representerer fruktene av det valgspråk Karl Evang forfektet for tiår tilbake:har du lyst har du lov. Normløsheten er allerede i dag et kjennetegn på vårt samfunn. Et grunnleggende behov for barn og unge er trygge rammer der de feminine og maskuline rollemodeller er med å gi mennesker på vei inn i livet et robust utgangspunkt for livsreisen. For kort tid siden kunngjorde NAV at det er blitt 2000 flere uføretrygdede ungdommer siste året sammenlignet med foregående år, det dokumenterer med all tydelighet at et liv uten kart og kompass kan bli en smertefullopplevelse både for den enkelte og i neste omgang omgivelsene.

Vi som har vårt arbeid innenfor landbruket kjenner livslovene,- ingen av oss sår hvete og venter å høste havre, du høster det du har sådd. Disse livslover gjelder den enkelte av oss og det samme er tilfelle med større sammenslutninger som kommuner der ulike valg i siste instans når oss. Spørsmålet blir om vi ønsker å skape forutsetninger for livsutfoldelse til gagn og glede for innbyggere i Larvik kommune. I så fall er det ingen grunn til å heise regnbueflagget.

I min ungdom ønsket Høyre å markedsføre seg som et verdikonservativt parti,- det er dessverre ikke situasjonen i dag. Tidens vær og vind har for lengst blåst inn i deres velgerskare og dermed blant deres folkevalgte. Nikolai Astrup har signalisert at han vil åpne adgangen til å heise andre flagg på våre flaggstenger,- gjerne regnbueflagget. I det øyeblikk har staten tilkjennegitt et ideologisk standpunkt der den støtter ideologien som foreningen FRI og PRIDE- bevegelsen står for. Det er ingenting som symboliserer ideologisk makt og suverenitet som flagget som heises til toppen av flaggstangen.

Får Astrup til denne lovendring, går han i fotsporene til ideologier som før han har vært seg bevisst at det ligger makt i et flagg,- jeg trenger ikke navngi noen av dem.

Kommentarer til denne saken