Flere butikker har tatt igjen det tapte: – Vi har hatt en formidabel sommer!

På Nordbyen har alle senterets butikker vært tilbake med fulle åpningstider siden starten av juni. Mens noen har hatt god omsetning, ser andre med bekymring på framtidsutsiktene.