Gå til sidens hovedinnhold

Flere elever fullfører videregående

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ferske tall viser at flere elever fullfører videregående skole. Dette er en gledelig, viktig og nødvendig utvikling. Kravet til kompetanse i næringslivet blir gradvis høyere, noe som er viktig dersom vi skal klare å ta vare på skatteinngangen og velferdstilbudet vi har i dag. Økt kompetanse er også viktig for å redusere fattigdom, sosiale helseforskjeller og for å skape et samfunn med muligheter for alle. Skolen er viktig på alle måter for oss alle, uansett om vi er unge eller gamle.

Nasjonalt er det seks prosent flere som fullfører videregående opplæring, det er en god utvikling. For Vestfold og Telemark sin del har andelen som fullfører økt med mer enn åtte prosent. Nær åtte av ti elever gjennomfører skolen. Målet vårt er at ni av ti elever skal fullføre videregående utdanning i 2030.

Høyre i regjering satte opp en liste med 50 punkter over tiltak for å få flere elever til å fullføre og bestå skolen. De ferske tallene tyder på at innsatsen begynner å gi resultater. Blant de viktigste tiltakene er å styrke tidlig innsats med flere og bedre lærere, elevene har fått rett til intensiv opplæring, fagene i skolene blir fornyet og vi gjør yrkesfagene mer praktiske og relevante.

Den omstridte fraværsgrensen har vist seg å være viktig for å få ned fraværet samtidig som resultatene ble bedre. Fraværet har stupt med 27 prosent, og har gått ned for alle elevgrupper. Fraværsgrensen hadde størst og viktigst betydning for de svakeste elevene, og får derfor en veldig stor betydning for å redusere sosiale forskjeller. Vi gjør elevene en bjørnetjeneste ved å ikke stille krav til nærvær. Å stille krav er å bry seg om den enkelte.

Det er nå 15,9 elever per lærer for 1.–10. trinn samlet. På 1.–4. trinn har lærertettheten gått fra 16,2 til 14,0 elever per lærer de siste fem årene.

Kommentarer til denne saken