(Sandefjords Blad)

Historien Sandefjords Blad nylig fortalte om eieren av en hekk i Hemsbakken er blant de mest leste og kommenterte på lenge. Flere aviser over hele landet har gjengitt historien til Anne Hilde Henriksen Berge, som kom hjem og fant tujahekken beskåret av kommunen.

– Jeg begynte å grine da jeg så det. Det ser jo ikke ut, sa Henriksen Berge.

LES OGSÅ: Anne Hilde fikk sjokk da hun kom hjem fra jobb: – Dette er jo ren vandalisme

Grunneiers ansvar

Kommunen fastholder at saken er korrekt håndtert, etter at de mandag så nærmere på den. Også en rekke av leserkommentarene til saken støtter kommunens innsats for trafikksikkerhet.

– Vi har nå stor innsats fra kommunen for å bedre siktsoner i veikryss, sier Hege Larsen, arbeidsleder i veivedlikehold i Sandefjord kommune.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En rekke eiere av hekker har i det siste fått brev fra kommunen om at det er grunneiernes ansvar og plikt å holde hekkehøyden innenfor det tillatte. Tirsdag møtte Sandefjords Blad Hege Larsen og hennes kollega, driftsingeniør Anders Sæther Tøvik, i et veikryss utenfor sentrum, der en boligvei med 30-sone går ut i en forkjørsvei med 50-sone.

For å tilfredsstille kravet til siktlinjer skal en bilfører i dette tilfellet kunne se 45 meter i begge retninger av forkjørsveien 10 meter før utkjøringen. Her var dette ikke mulig.

I vinkelen skulle hekken ha vært en halv meter høy – den var godt over to meter. Lenger ut var hekken godt over tre meter høy. For at en bilfører her skal kunne se 45 meter i begge retninger må vedkommende helt fram til forkjørsveien.

Overraskelse venter

Eieren av hekken er blant de rundt 50 som har fått brev om å kutte hekken slik at den tilfredsstiller kravene til siktlinjer. Disse kravene er satt i Vegloven.

– Hvis ikke grunneieren og andre som har fått brev gjør noe, kan det hende de får seg en overraskelse, sier Larsen, med klar hentydning til at kommunen da utfører beskjæringen, og at grunneieren da «...ikke kan påregne at arbeidet utføres på en faglig korrekt måte».

På motsatt side i krysset ved denne aktuelle hekken har en annen grunneier satt opp et gjerde som forhindrer siktlinjen på samme måte som hekken.

Også her med gjerdet bli lavere, eller eventuelt flyttes lenger inn på eiendommen vekk fra krysset.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Flere år

Etter tilfellet med Anne Hilde Henriksen Berge har kommunen fått en rekke henvendelser fra grunneiere. Nå har arbeidsleder Hege Larsen har en klar oppfordring til grunneiere:

– Gå ut i veien og se på siktlinjene. Er de ikke innenfor kravet, må hekkene beskjæres.

I det nevnte brevet ber kommunen grunneierne spesielt merke seg at oppfordringen og varselet om beskjæring også gjelder for framtidige år, og at det ikke vil bli gitt flere varsler. Grunneiere må med andre ord forsikre seg om at vegetasjon holdes nede til enhver tid.

På kommunens hjemmesider står det mer om regler for hekk og annen vegetasjon. Det er blant annet ulike krav til siktlinjer avhengig av type vei, hastighet og inn/utkjøringer til eiendommer.