Gå til sidens hovedinnhold

Flere i Larvik skal få vitnemål

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvert år mister 5500 elever retten til å fullføre videregående. Nå er det flertall for regjeringens Fullføringsreform - en reform som skal sørge for at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring, og dermed bli bedre forberedt til videre studier og arbeidsliv.

Reformen er den største reformen i videregående opplæring siden Reform 94. Dette er en reform med mange, konkrete tiltak som skal bidra til at flere fullfører og består videregående skole, og som skal gjøre elever bedre forberedt for videre studier, læretid og arbeidslivet etterpå. Det betyr at elevene på Thor Heyerdahl vgs får mye større fleksibilitet til å fullføre videregående enn de har i dag.

I dag har ungdommene rett til å begynne på videregående, men har som hovedregel bare tre år på seg til å fullføre og bestå, og noe lenger tid på yrkesfag. Tall fra SSB viser alstå at inntil 5500 elever mister retten hvert år - uten å ha fullført og bestått. JVi er derfor veldig glade for at ett av hovedgrepene i denne reformen er å gi ungdommene en fullføringsrett, ikke bare en rett til å begynne. Elevene må selvfølgelig fremdeles gjøre en innsats for å bestå, men nå får de en rett til å få opplæring frem til de fullfører.

Ingen elever er A4-elever og alle lærer i forskjellig tempo. Reformen gir større rom for tilrettelagt opplæring og mer fleksible løp, både for de som trenger mer oppfølging og for de som trenger større utfordringer. I tillegg vil den utvidede retten også gi voksne i Larvik en sjanse til å komme tilbake til videregående opplæring. Flere får med dette mulighet til å ta opplæring tilpasset sin livssituasjon og kompetanse.

Det blir satset mer på fordypning og valgfrihet. Elevene skal i større grad få velge fag som de er spesielt interessert i og som bedre forbereder dem på veien videre. Samtidig så er vi klare på at fellesfagene har en viktig verdi i seg selv og en allmenndannende funksjon som vi må ta vare på.

I tillegg til at det innføres en fullføringsrett, vil fullføringsformen innebære en rett til å ta et nytt fagbrev, også til å ta et fagbrev for de som har fullført med studiekompetanse tidligere. Fullføringsreformen inneholder også tiltak for flere læreplasser, og et forbedret tilbud til de som ikke får læreplass i første omgang. Norge trenger flere fagarbeidere, og denne reformen skal bidra til at vi får det.

I dag er det fremdeles et problem at for få elever fullfører videregående skole både her i Larvik og i landet ellers, til tross for at fullføringen har økt de siste årene. Vårt mål er at minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående opplæring innen 2030, og at 5000 flere skal fullføre hvert år innen 2025. I dag er fullføringsprosenten 78,1 prosent. Det viser at vi har en vei å gå for å nå målet, men nå har vi funnet den veien vi trenger å gå for å lykkes med det.

Kommentarer til denne saken