Flere venter fortsatt på dagpenger

Nav er på etterskudd med forskudd. Nesten halvparten av dem som har søkt om dagpenger har ennå ikke fått utbetalt disse.