Denne uka resulterte et initiativ fra SV, FrP og Pensjonistforbundet i et flertall i Stortinget for å sikre pensjonistene. Det betyr at 83 910 pensjonister i Vestfold og Telemark vil slippe å miste kjøpekraft i årene som kommer.

Før jul fremmet SV sammen med FrP representantforslag om et anstendighetsløft for pensjonister. Bakgrunnen var en langvarig fastlåst situasjon på Stortinget i pensjonssaken. Flere partier har nemlig ment at de har vært enighet om at det var uheldig at pensjonistene mistet kjøpekraft, men at det samtidig ikke vært mulig å sikre flertall for noen løsning.

Derfor satt SV, FrP og Pensjonistforbundet oss ned og forhandlet, og vi ble enige om en rekke forslag, som vi fremmet sammen i Stortinget. Blant annet om en ny reguleringsmodell som forhindrer tap av kjøpekraft, og at pensjonistene måtte bli kompensert for kjøpekraften de mistet i 2020. Vi fremmet også forslag om en opptrappingsplan på minstepensjon for å løfte de fattigste pensjonistene ut av fattigdom, en forhandlingsrett for pensjonistorganisasjonene.

Denne uken ble det klart at vi sammen med noen av de andre partiene på Stortinget, har klart å få flertall for flere av forslagene, som vil bidra til å sikre et mer rettferdig pensjonssystem og en bedre alderdom for landets pensjonister. I tillegg førte pensjonsforhandlingene til at det endelig blir flertall for å innføre pensjon fra første krone. Vi er glade for alle disse gjennomslagene, selv om SV gjerne skulle kommet enda lenger.

Mange pensjonister har altfor lite å leve av og sliter med å få endene til å møtes. Pensjonister er en ressurs for samfunnet som bidrar stort spesielt i frivilligheten. Det skulle bare mangle at de ikke skal få en verdig alderdom, noe enigheten på Stortinget vil bidra til.

Å fremme forslag med FrP er ikke noe SV gjør til vanlig, men her fant vi sammen om en mulighet for å gjøre noe for de eldste i samfunnet som trenger et løft. Slik vi en gang gjorde for å få full barnehagedekning. Dette er en god uke for alle pensjonistene i Vestfold og Telemark, og særlig de med minst fra før.