Fredag kveld fant det sted en spesiell og flott konsertopplevelse i Festiviteten. Franz Schuberts sangsyklus «Winterreise» ble fremført i sin helhet.

To av Norges fremste utøvere på sitt felt, barytonen Halvor Festervoll Melien og pianisten Thormod Rønning Kvam sto for en glitrende fremføring og tolkning av denne hjørnesteinen i den klassiske romanse sjangeren.

Halvor Festervoll Meliens flotte baryton er som skapt for å levendegjøre verkets karakter, fra partier med ytterst dramatisk karakter til deler med lyrisk og innadvendt følsomhet. Winterreise er et krevende verk som krever en stemme med stort omfang og stor nyansering. Melien mestret alt dette med stor overbevisning, og tolket innholdet med en gjennomført trygghet.

Den instrumentale delen i romansen er et likeverdig element med det vokale, og pianisten Rønning Kvam fremførte klaverpartiene med samme engasjement og overbevisende dyktighet som det vokale. Med en velutviklet teknikk og tolkning fikk pianisten frem hele følelsesspekteret fra det inderlige og vare til de høydramatiske utbrudd.

Som helhet ble det en opplevelse man sjelden får være vitne til.

Det skal også nevnes at det var en flott introduksjon av verket ved Isa Katharina Gericke, selv en fremragende sopran, godt kjent med den klassiske musikklitteraturen. Sammen med et teksthefte med både tysk og norsk tekst var det en fin og nyttig presentasjon og formidling av verket, noe som er svært viktig for totalopplevelsen.

Konsertarrangør var Akonserter ved Petter Amundsen, Nøtterøy. Amundsen sier at den flotte, nyrestaurerte salen i Festiviteten er som skapt for konserter med kammermusikalsk karakter, med en størrelse og en akustikk som er optimal. For en måned siden arrangerte han en konsert samme sted med Oslo Kammerakademi for fullsatt sal.

Til denne konserten måtte Akonserter leie inn et flygel.

Med tanke på den flotte muligheten Festiviteten byr på, bør vel ideen om et konsertflygel som et fast inventar kunne realiseres i Larvik. Et flygel er et instrument som har en grenseløs bruksverdi i alle mulige sammenhenger.

Hvem kan ta et initiativ til at det står et flygel til almen bruk i Festiviteten om ikke alt for lang tid?