Denne høsten lanseres en rekke nye og utvidede tiltak på Frivilligsentralen. Tilbudet om Leksehjelp og Snakk norsk-kafé fordobles, og på fredagskveldene vil det nå arrangeres Ungdomskafé på sentralen.

Fellesnevnere for de ulike tiltakene er at alle har som formål å bidra til integrering.

– I Frivilligsentralen er vi opptatt av integreringsarbeid. Det er en oppgave vi har fått av kommunen, og den oppgaven tar vi veldig alvorlig, sier leder i Frivilligsentralen, Tone M. Anderssen.

 

Vil skape møteplasser

– Det er ikke vanskelig å bli kjent med nordmenn, men det er ofte vanskelig å finne møteplasser der en kan bli kjent, sier leksehjelpkoordinator Lars Grøvlen.

Han forteller at Leksehjelpa og Snakk norsk-kafeen får godt besøk, og at de nå utvider tilbudet fra én til to dager i uka.

– Her kan alle fra ungdomsskolealder og oppover komme for å få leksehjelp og for å snakke norsk med andre. Dette er definitivt blitt en møteplass der mange har fått kontakt med folk de også nå møter utenom Frivilligsentralen, sier han.

For ungdommen

Denne høsten arrangeres det også Ungdomskafé på Frivilligsentralen.

– Det er ikke så mange tilbud i byen for ungdom på fredagskvelden, så vi føler at det er behov for et alkoholfritt arrangement i byen med frivillige voksne til stede, der ungdom kan spille spill, se film eller drive med aktiviteter ute. Dette er et samarbeid med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og med Fabrikken, forteller Anita Haga, som jobber med barn og unge i Frivilligsentralen.

Trenger flere guider

På programmet for høsten står også kurs for innflytterguider. Det er et todelt kurs som holdes i slutten av september og i begynnelsen av oktober.

– På dette kurset kan man delta uten å ha bestemt seg for å bli innflytterguide. Hit kan man komme bare for å få informasjon, opplyser koordinator for innflytterguidene, Marianne Skivulstad.

– Men vi trenger stadig flere innflytterguider. Dette er en ordning jeg har stor tro på. Vi får veldig gode tilbakemeldinger både fra guidene og fra flyktningene. Dette er arbeid som går ut på å være en kontaktperson for en person som har fått opphold i Norge og som skal lære norsk og lære om det norske samfunnet, sier hun.

– Og dette er arbeid både guiden og innflytteren lærer mye av. Mange av dem som har arbeidet som guider har fremdeles kontakt med den de var guide for. Så dette er en del av den sosiale integreringen, mener hun, og legger til at menn særlig oppfordres til å bli innflytterguider.

– Det er mange unge gutter som ønsker seg en mannlig kontaktperson, smiler hun.