Nei, jeg mener vi ikke skal skamme oss! Vi bor i et langstrakt land med varierende geografi, bosetting, med årstider og vær som gjør at mange av oss må bruke bil eller fly for å forflytte oss på en effektiv måte. Å gå, sykle eller reise kollektivt er simpelthen for mange ikke et alternativ. Selv ikke for undertegnede i Larvik kommune med 47.000 innbyggere, men 50 km fra kommunesenteret, kan noe annet erstatte bilen som det effektive fremkomstmiddelet.

Regjeringen sliter med å forsvare bompengepolitikken. FrP som er et av samarbeidspartiene, med både finansminister og samferdselsminister fra eget parti, faller som en sten på meningsmålingene. Velgerne føler seg skikkelig lurt. Det har slettes ikke blitt færre bompengeringer som lovet etter at FrP kom i regjering i 2013, men langt langt flere. Den vanlige mann og kvinne skal beskattes ekstra for å sette seg inn i bilen og kjøre til- eller ut av byen, eller til en annen by, selv om vi har rundt 10.000 milliarder kr i oljefondet.

Nok er nok og motstanden mot bompengeregimet kan få store konsekvenser i kommunevalget i september. Avstanden mellom de som er valgt til å styre og mange innbygger øker. Nå forsøker bla. FrP seg med en reversering av bompengepolitikken de har vært med på å vedta, men velgerne biter nok ikke så lett på denne dobbeltkommunikasjonen gang på gang.

Selvfølgelig skal hver og en av oss gjøre hva vi kan for å bidra til mindre utslipp og forurensing. Men Norge er et lite land og med lite utslipp i den store sammenheng. Vi skal ikke skamme oss over å være et land som har gjort gode penger på naturressursen, olja. (Vi er ikke en gang blant de 10 største oljeprodusentene i verden.) Land som Kina, USA, India, Russland, Japan og Tyskland er virkelige miljøverstinger i den store sammenhengen. Det er ikke minst her det må endringer til, som hos mange andre. Parallellt skal hver og en av oss, også her hjemme, bidra på en god måte.

Jeg synes ikke vi skal skamme oss over at vi bruker bil og fly. De som bor i en stor by med nært tilbud og gode alternative kollektive transportmetoder velger med fordel disse. For de som ikke bor sentralt eller i en stor by, vil bil og fly fremdeles være eneste fornuftige måte å forflytte seg på raskt og effektivt.

Gled og nyt friheten ansvarlig – god tur og reise!