Østlands-Posten videreformidler sendingen til Larvik kommune, og det er kommunen som er ansvarlig for at det tekniske virker.

Saker til behandling

158/19 Vestfoldmuseene IKS - Representantskapsmøte 19. desember 2019

159/19 Vestfoldmuseene IKS - Budsjett 2020

160/19 Gea Norvegica Geopark IKS - Representantskapsmøte 5. desember 2019

161/19 Gea Norvegica Geopark IKS - Selskapsavtale

162/19 Larvik Arena IKS - Representantskapsmøte 9. desember 2019

163/19 Sør-Øst 110 IKS - Selskapsavtale

164/19 IKA Kongsberg IKS - Selskapsavtale

165/19 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2032 - Avklaring av prinsipper og kriterier for innspill til småbåthavner, ref. FSK sak 127/19

166/19 Områdeplan Tenvik - Videre organisering og fremdrift av planarbeid

167/19 Detaljert reguleringsplan for boligområde Søndersrød B32, gbnr. 4093/192. Sluttbehandling.

168/19 Detaljert reguleringsplan for Brunvall gård, gbnr 4118/1 - Sluttbehandling

169/19 Detaljert reguleringsplan for Kverken, gbnr 2008/16 m.fl. Sluttbehandling

170/19 Kommunale barnehager vedtekter - 2019

171/19 Deltagelse i Birkeland-initiativet

172/19 Folkevalgtes godtgjøring, krav om lokal forskrift

173/19 Primæroppgavefondet - 3. kvartalsrapport 2019

174/19 Meldinger 27.11.2019

175/19 Eventuelt