Dette er sakene som skal opp til behandling av formannskapet i Larvik kommune onsdag 09.09.20:

079/20 Salg av Festiviteten

080/20 Larvik kommunes engasjement i Larvik Håndballklubb

081/20 Boligsoneparkering i Stavern og Helgeroa - vedtak av forskrift etter høring

082/20 Evaluering av bedriftshelsetjenesten og videre avtale

083/20 Høringsuttalelse - Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

084/20 IKA Kongsberg IKS - Selskapsavtale 2021

085/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Fastsetting av hvilke innspillsområder til småbåthavn/småbåtanlegg som skal tas inn i høringsforslaget til kommuneplanens arealdel 2020-2032

086/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Fastsetting av innspill til fritidsbebyggelse

087/20 Detaljert reguleringsplan for Kvelde gravplass - Gbnr. 2090/28 med fler sluttbehandling

088/20 Reguleringsendring for Holtefjell hytteområde

089/20 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs deler av KV Vestmarkveien, gbnr. 2009/339. Sluttbehandling.

090/20 TV-aksjon 2020 - WWF Norge

091/20 2. kvartalsrapport 2020 - Larvik Havn

092/20 2. rapportering 2020 Kulturhuset Bølgen

093/20 2. kvartalsrapport 2020 - Primæroppgavefondet

094/20 2. rapportering 2020

095/20 Meldinger 9.9.2020

096/20 Eventuelt