Østlands-Posten videreformidler Larvik kommune sending fra formannskapet. Det er Larvik kommune som er ansvarlig for det tekniske.

Saker til behandling

143/19 Overføring av eiendommen 5001/188 "Losen" samt del av tilhørende eiendom 5001/798 fra Larvik havn til Larvik kommune

144/19 Utsettelse av overtagelse av drift av gjestehavner

145/19 Larvik havn KF - 3. kvartalsrapport 2019

146/19 Larvik havn - budsjett og økonimiplan 2020 - 2023

147/19 Kulturhuset Bølgen - 3. kvartalsrapport 2019

148/19 Kulturhuset Bølgen - Budsjett og strategiplaner 2020

149/19 Finansering av stilling som migrasjonsrådgiver

150/19 COLAB - evaluering og videreføring

151/19 Rullering av barnehagebruksplan

152/19 Utvikling av institusjonsplasser, Larvik Helsehus, Helsekvartalet og boliger med heldøgns bemanning.

153/19 Æresborger-byste: Ingvar Ambjørnsen

154/19 Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2020 - 2023

155/19 Strategidokument 2020 - 2023

156/19 Eventuelt

157/19 Navneendring - Stavern / Fredriksvern kirke