Følg møtet i planutvalget direkte

I dag klokken 09.30 starter møtet i planutvalget i Larvik kommune. Møtet foregår digitalt, og overføres på web-tv.

DEL

Klikk her for å se direktesendingen fra møtet.

Her er agendaen for møtet:

HER finner du sakspapirene

Byggesaker:

102/20 Referatsaker 103/20* Behandling av klage – Avslag på søknad om oppretting av 3 grunneiendommer – Eikelundveien 24 - 4044/65 – Dispensasjon fra reguleringsplan

104/20* Klagebehandling - Klage på avslå søknad om dispensasjon fra kommunedelplanens krav til uteoppholdsareal - Gbnr. 3020/1517 - Olavsgate 1A

105/20 Klagebehandling - Klage på vedtak - Riving og gjenpoppføring av fritidsbolig H 24 - gbnr 4083/191, Lille Arøya

106/20* Behandling av klage - Avslag på søknad om riving og gjenreising av enebolig - Søbakken 4 - 4085/78

107/20* Behandling av klage - Avslag på søknad om tomannsbolig og to garasjer - Dispensasjon fra reguleringsplan - Mangelrødåsen 11 - gbnr 2093/24

108/20* Behandling av klage - Avslag på søknad om tomannsbolig og to garasjer - Dispensasjon fra reguleringsplan - Mangelrødåsen 9 - gbnr 2093/23

109/20 Behandling av klage - omgjøring av dispensasjonsvedtak etter klage. Avslag på søknad om dispensasjon fra forbud mot fortetting og MUA. Eidgata 10, gbnr 3020/345 Side 2 av 2

110/20* Førstegangsvedtak - Enebolig og garasje - Dispensasjon fra reguleringsplan - Meløskogen 18 - gbnr. 2074/69

111/20* Behandling av klage - Plattinger - Dispensasjon fra arealformål og kommuneplan - Hyttesone I 80 - gbfnr. 4090/1/59

112/20* Behandling av klage på dispensasjonsvedtak - Riving og gjenoppføring av fritidsbolig - Sukkersletta 24 - 1005/1/9

113/20* Behandling av klage - Oppføring av levegg/skjermvegg i eiendomsgrense - Ryllikveien 30 - 4063/153

114/20 Behandling av klage på avslag om reduksjon av gebyr - Ulaveien 432 - gbnr 1110/3/10

115/20* Klagebehandling - Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og pbl 29-4 - oppføring av tilbygg - Gbnr. 5001/1088, Risøytoppen 2A

116/20 Delegasjonssaker i perioden

117/20 Eventuelt

Plansaker:

118/20 Referatsaker 2 Framdriftsplan pr. 12.05.20

119/20 Mindre endring av reguleringsplan - Søndersrød hageby, gbnr 4092/12

120/20 Detaljert reguleringsplan for Tveteneveien - Bakåsveien, gbnr. 4060/274 - område B1 - 1. gangs behandling

121/20 Eventuelt


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken