Gå til sidens hovedinnhold

Følg planutvalget her fra klokken 09.30

Planutvalget avholder i dag sitt nest siste møte før sommerferien, og nedenfor finner du sakene som skal behandles i dag. Møtet gjennomføres digitalt.

Møtet starter klokken 09.30, og kan følges direkte på web-tv her.

Her er agendaen for møtet:

(Rekkefølgen for når sakene behandles kan bli endret.)

122/20 Referatsaker

123/20 Behandling av klage - avslag på søknad om etablering av hyttevei - Breivannøya - gbnr 71/6

124/20 Behandling av klage - Avslag på søknad om etablering av vei til fritidsboliger - Breivann - gbnr 70/2/67 og 70/2/68

125/20 Behandling av klage - Avslag på søknad om etablering av vei til fritidseiendommer - Dispensasjon fra kommuneplan - Kariåsen - gbnr 70/2/49 og 70/2/50

126/20* Behandling av klage - avslag på søknad om ombygging av fritidsbolig på gbnr 1030/1/40 - Lamøya 71

127/20* Behandling av klage - Avslag på søknad om oppføring av enebolig med carport og bod - Grevleløkka 2 - 4040/225. Diispensasjon fra kommunedelplan for Stavern by

128/20* Behandling av klage - Avslag på søknad om oppføring av tre eneboliger i rekke, med carport og bod - Grevleløkka 41 - 4040/223. Dispensasjon fra kommunedelplan for Stavern by

129/20 Behandling av klage - Klage på tillatelse til tilbygg på enebolig - Brunlanesveien 1488 - 4090/1/71. Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan

130/20 Delegasjon virksomhet Byggesak - sommerdelegasjon 2020

131/20 Klagebehandling - Klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealformål - Arealoverføring av parsell fra gbnr. 1001/1 til gbnt. 1001/26, Gon

132/20 Førstegangsbehandling - Søknad om midlertidig dispensasjon fra arealformålet i kommunedelplan for bruk til treningssenter - Gbnr. 3020/1073 - Kanalgata 56

133/20* Førstegangsvedtak - Utvidelse småbåtanlegg - Dispensasjon fra reguleringsplan - Agnes Brygge 61 (Sjøparken) - 4046/324

134/20 Delegasjonssaker i perioden

135/20 Eventuelt

136/20 Referatsaker 137/20 Detaljert reguleringsplan for fortau langs Steingardveien/Eikelundvegen i Stavern. 1. gangs behandling.

138/20 Detaljert reguleringsplan for gang/-sykkelveg langs Rambergveien i Svarstad. 1. gangs behandling.

139/20 Detaljert reguleringsplan for Helgeroveien 99-101 - gbnr. 4040/40, 153, 202. Sluttbehandling.

140/20 Eventuelt

142/20 Detaljert reguleringsplan for Langes gate, gbnr 3020/1497 m.fl - Sluttbehandling

138/20 Tilsynsstrategi for byggesaker 2020-2021\u0009

Kommentarer til denne saken