Her er sakslista:

099/20 Høring - Regional planstrategi - Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskapinggjennom grønn omstilling - høringssvar

100/20 Risøyakanal bevilgning

101/20 Indre havn - status kaidekker og veien videre

102/20 Selskap for driftsuavhengige eiendommer

103/20 Eiendomsstrategi for Larvik kommune

104/20 Avhending av andel av Prinsegarasjen - ber om fullmakt

105/20 Håndtering av slam fra avløpsrenseanlegg.

106/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Fastsetting av innspill til fritidsbebyggelse

107/20 Regulering av flomsikringsmolo foran Farris Bad og Fritzøe Brygge, gbnr. 3020/1931mfl. Sluttbehandling.

108/20 Reguleringsendring for del av Torstvedt syd, planID 201014. Sluttbehandling.

109/20 Representantskapsmøte Vestfold Krematorium 30. oktober

2020110/20 Politisk møteplan

2021111/20 Meldinger 30.9.

2020112/20 Eventuelt