Fredag den 19. mars ble Nasjonal Transportplan lagt fram, og jernbane fra Tønsberg var ikke med. Ikke overraskende fra en regjering som prioriterer motorvei fram for tog.

I den forbindelse ble Larviks ordfører intervjuet på Torstrand torg, mens toget dundret forbi. Poenget var å illustrere at det er uholdbart med tog gjennom der folk bor. Det har ordføreren rett i.

Å gjøre Sika-tomta til transportterminal for flis, tømmer og containere vil ytterligere forsterke støyplagene.

Jeg ønsker meg samfunnsmessig planlegging for folk og klima, der overgangen fra båt til tog organiseres uten mellomlasting som ødelegger nattesøvnen. Og jernbane fram for motorvei, uten at sentrum raseres, verken Indre havn eller Kongegata.

I et lengre perspektiv ønsker jeg meg et samfunn, jeg kaller det sosialisme, der produksjonen er nærmest mulig der folk bor, så behovet for containertransport er betydelig mindre. Der våre varer er kortreiste, og ikke er basert på utnytting av billig arbeidskraft i fattige land.

Inntil videre gjelder det å stå imot og forsvare levelige forhold. Som på Torstrand.