Mens andre kommuner «freder» sine drikkevann, vil Larviks politikere øke ferdselen i og langs Farris. De bør lese Ibsens «En folkefiende» på nytt.

Stort sett vil politikerne det beste for befolkningen, og det er ingen enkel oppgave å få budsjetter til å strekke til alle oppgavene kommunen har ansvaret for. Men noen ganger er det beste i livet i gratis. For eksempel rent drikkevann – jo mindre tukling, jo bedre. Farrisvannet er drikkevannskilde for mer enn 200 000 mennesker.

Både Mattilsynet og Vestfold Vann har gått sterkt imot å etablere en badeplass tilrettelagt for funksjonshemmede i Farriskilen. Faren for forurensning av drikkevannet, som hentes opp ved Gopledal, har vært bakgrunn for innsigelsene. I planutvalgets møte i forrige uke skulle politikerne ta stilling til klage på avslag om dispensasjon fra byggeforbudet langs vassdrag for etablering av badeplassen, og flere politikere ønsker til tross for merknadene fra Mattilsynet og Vestfold Vann å gå videre med tiltaket.

I Oslo dekker Maridalsvannet rundt 90 prosent av vannbehovet til hovedstadens innbyggere. Hva er tillatt der? Om vinteren kan du glemme å lage et pilkehull, hvis du hadde drømt om å få en liten abbor på kroken. Bade? Nei. Slå leir? Nei. Ferdes med båt (med eller uten motor, seil eller årer)? Nei. Du kan ikke engang slå deg ned nærmere enn 50 meter fra denne innsjøen, eller en bekk som leder ned til Maridalsvannet.

På turen rundt Bergens syv fjell, der kan du vel kjøle deg ned med et forfriskende bad? Nei. Men du kan da vel ri på hest forbi vannene? Nei. Nyte en kanotur? Nei. Fiske? Nei.

I Larvik tillates bading, og det finnes motorbåter, enkelte med toalett (hvor tømmes disse?) i drikkevannskilden. Selv om det kanskje er snakk om toppen noen få hundretalls båter, og vannkvaliteten følges opp nøye av dyktige fagfolk, gir det likevel en viss bismak. Det rett og slett vanskelig å forstå hvorfor det er nødvendig å tillate motorisert ferdsel i drivstoffet til verdens fineste maskineri, menneskekroppen.

Det er ikke sikkert det er et problem at det bades i Farris. Men når Mattilsynet og Vestfold Vann sier nei, da bør folkevalgte lytte til ekspertisen. Selv om det i Larvik er tradisjon for å bruke Farris til det meste, er det viktig å huske på at det nå er nær 50 000 innbyggere i kommunen. Enkelte tradisjoner, som hvordan vår drikkevannskilde benyttes, kan det være på tide å endre. Det virker i alle fall lite fornuftig å tilrettelegge for mer bruk av drikkevannskilden, når fagmyndighetene fraråder det.

Snart er det lokalvalg. La oss heller snu på problematikken i Farriskilen: Hvilke partier klarer å innføre forbud mot forbrenningsmotorer i vår felles drikkevannskilde? Årer og el-motorer kan fortsatt tillates. Og en ivrig kropp med Speedo eller badedrakt som stuper fra en bukt i Farrisvannet vil neppe skade noen.