Etter det lange annerledesåret 2020 lengter de fleste av oss etter forandring. Kjenn på den tanken litt. Kjenn på hvordan det er å lengte. Er det ikke litt som følelsen av å tørste?

Jeg er glad i lignelser og billedlige historier som kan ha flere betydninger. Det finnes det mye av i bibelen. Og det synes jeg er bra, for det hjelper meg å bedre forstå det som er vanskelig om Gud og troslivet mitt. Denne helgen er kirkens tema «livets vann».

I Johannes kapittel 4 hører vi om den samaritanske kvinnen som møter Jesus ved brønnen. Kvinnen levde i synd. Jesus forteller at han kjenner hemmelighetene hennes. Så forklarte han forskjellen på vannet i brønnen og vannet han har å tilby. Det som er i brønnen slukker tørsten bare en liten stund. Mens det vannet han tilbyr varer evig. Og etter samtalen med Jesus så forstår kvinnen at han er Guds sønn -Frelseren, og hun spør etter det evige vannet som gir tilgivelse og frelse. Kvinnens møte med Jesus forandret livet hennes. Glad fortalte hun alle hun møtte om den spesielle mannen. Og mange kom til Jesus og tok imot det han sa. Det forandret deres indre.

Hvordan vi har det vil påvirke våre lengsler og hva vi tørster etter i vårt indre. Noe kan løses av det vi kan finne her på jorda, men da blir vi gjerne tørste igjen. Det blir kortvarig hjelp og kortvarig glede. Men om vi søker til Jesus og tar imot av det han gir så finner vi tilgivelse, nåde, fred og glede som varer evig.

Da jeg var 25 år lengtet jeg etter å finne meningen i mitt liv, Jeg var engstelig og urolig og lengtet etter ro i sjela. Jeg oppdaget hvem Jesus er for meg og hans vann renset mitt indre så jeg ble satt fri fra uro og engstelse. Og jeg kunne glad si forandring fryder. Nå finner jeg hvile i Jesu nåde og kan holde fast i håpet om trøst og styrke fra han i hverdagen. I tillegg finner jeg trygghet i håpet om å kunne være sammen med Jesus i evigheten.

Johannes Åpenbaring 21,6 sier «Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave». Her er vi inne på forskjellen mellom det som er på jorda og det som handler om Gud. Det er sjelden vi får noe gratis. Vi må oftest betale eller gjøre oss fortjent til å få noe. Sånn er det ikke med Gud. Vi får i gave det han har å gi oss. Og han gir oss av sine evighetsverdier fordi han er så utrolig glad i oss som er hans skapninger. Har du en åndelig tørst og lengsel i ditt indre, oppfordrer jeg deg til å prøve Jesus. Den samaritanske kvinnen samtalte med Jesus, det forandret livet hennes. Hun tok imot av det levende vann, som betyr Guds velsignelser. Den gaven er til alle oss andre også.