Strømselskapet Tinde Energi, som har adresse i Havnegata i Larvik, sendte ut varsel om endringer i fastprisavtalene med kundene. Det kan bli dyrt for dem nå.

Forbrukertilsynet har varslet en bot på tre millioner kroner for selskapet. I tillegg har de ilagt daglig leder Raymond Henriksen et gebyr på 400.000 kroner etter brudd på markedsføringsloven, og varslet fire forbudsvedtak med tvangsmulkt (dagbøter, red.anm.) for å hindre at Tinde Energi og daglig leder bryter reglene i framtiden.

– Det er viktig at grove lovbrudd sanksjoneres, fordi det ikke skal lønne seg å begå lovbrudd. Det er også viktig å hindre lovbrudd fram i tid, og derfor har vi i tillegg varslet forbudsvedtak. Forbudsvedtakene forbyr Tinde Energi å håndheve vilkårene de nå har varslet til fastpriskundene. Overtrer selskapet forbudene, er det varslet tvangsmulkt for hvert lovbrudd, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

LES OGSÅ: Strømselskapet bryter tausheten: – Vi prioriterer først våre kunder, ikke journalister

Har mottatt «svært mange klager»

Bøtene kommer etter at Tinde denne uken sendte ut et varsel om endringer i vilkårene til fastpriskundene sine. Forbrukertilsynet skriver at de har mottatt svært mange klager det siste døgnet.

Klagene går på endringer i dette vilkåret, hentet fra Tinde Energis standardvilkår i punktet kalt «Fastprisavtale»:

«For privatkunder med fastprisavtale vil det ligge til grunn en forutsetning om at kundens forbruk tilsvarer standardvolum for enebolig, begrenset oppad til 20 000 kWh/år og for leilighet begrenset oppad til 8 000 kWh/år. Ved avvik over dette vil Tinde Energi etterfakturere merutgifter med markedspris. Der sikringsprisen er lavere enn terskelen for rett til strømstøtte, vil Tinde i tillegg til avtalte sikringspris fakturere et beløp tilsvarende den statlige strømstøtten. Men kunden opprettholder sin avtalte sikringspris.»

Ved dette punktet har Tinde Energi gjort to vesentlige endringer sammenholdt med avtalene som er inngått med forbrukere med fastprisavtaler, skriver Forbrukertilsynet:

  • Tinde Energi har innført et maks strømforbruk som omfattes av fastprisavtalen (maks 20 000 kWh/år og for leilighet begrenset oppad til 8 000 kWh/år).
  • For kunder som har lavere fastpris per kWh enn innslagspunktet for strømstøtte per kWh, vil strømstøtte forbruker har krav på i stedet tilfalle Tinde Energi.

På grunn av «svært mange klager» skriver tilsynet at det ble prioritert å sende ut varsel om vedtak til både Tinde Energi og daglig leder i selskapet samme dag.

Forbrukertilsynet skriver blant annet:

– En fastprisavtale er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet selv kan ikke endre en fastprisavtale som allerede er inngått. I varselet Tinde Energi sendte til sine kunder 30. november sto det at alle med fastprisavtaler (for eksempel med fastpris på 43 øre per kWh) med binding i lang tid fremover, får vesentlige endringer i fastprisavtalene sine fra og med 1. januar 2023.

Østlands-Posten har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder Raymond Henriksen, men han har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.