Trenden blant unge når det kommer til prevensjon er at det skal være hormonfritt. Det er høyrisiko å være seksuelt aktiv uten å bruke prevensjon. De siste årene har det vært en jevn økning i antall aborter. Samtidig har det vært en nedgang i salg av hormonell prevensjon.

Ungdom påvirkes av negativ omtale av hormonell prevensjon i sosiale medier. Jeg har snakket med jenter som sier de er engstelige for å bruke prevensjon med hormoner. De har hørt om andres negative erfaringer og frykter bivirkninger. De har lite erfaring med prevensjon, og kunnskapen kommer gjerne fra det de leser eller hører fra kilder som ikke har faglig bakgrunn. Ofte fortelles det om det som ikke fungerer. Alle de som bruker hormonell prevensjon og er fornøyd, har ofte ikke samme behovet for å snakke om det.

Det verserer også en del myter om prevensjon, som for eksempel at unge jenter ikke kan bruke spiral. Dette stemmer ikke.

Fordeler

Bruk av hormonell prevensjon er ikke bare risiko og bivirkninger, men det gir også trygghet. P-piller var en revolusjon for kvinner da de kom på markedet for over 50 år siden. Den gjorde at de kunne ha fri seksualitet og selv planlegge om de ønsket å få barn. Ved riktig bruk, hindrer prevensjon uønsket graviditet.

I tillegg er det flere andre fordeler. Det kan brukes til å regulere menstruasjonen og føre til mer regelmessige blødninger. For eksempel kan man hoppe over en menstruasjon ved å ikke ta den angitte pausen fra prevensjonsmidlet i én uke. Det kan også gjøre slik at blødningsmengden og smerter reduseres. I tillegg er det vist at risikoen for eggstokk- og livmorkreft reduseres ved langvarig bruk over ti år.

Bivirkninger

Helsepersonell skal gi informasjon om hvilke bivirkninger prevensjonen kan gi. Bivirkninger varierer for de ulike preparatene, men vanlige bivirkninger vil kunne være: blødningsforstyrrelser, humørendringer, depresjon, hodepine, kvalme, oppkast, vektøkning, utslett, akne og ømme bryster.

Noen synes de opplever en del bivirkninger, mens andre synes det er helt uproblematisk. Bivirkninger viser seg gjerne ved oppstart, men hos de fleste avtar det etter noen måneders bruk. Den enkelte må selv erfare hvor plaget hun er eller ikke av bivirkninger.

Noen kvinner har en økt risiko for farlige bivirkninger. Den som skriver ut prevensjonen skal gjennomføre en risikoavveining under veiledningen.

Alternativer

Det finnes mange ulike alternativer når det gjelder hormonell prevensjon. For å finne noe som passer, må man ha litt tålmodighet. Det som virker for andre, virker kanskje ikke for deg.

Det er få alternativer til hormonfri prevensjon. Noen ønsker å forsøke kobberspiral. Det kan fungere, men mange opplever kraftigere menstruasjoner.

Måling av kroppstemperatur for å angi eggløsning eller «å hoppe av i svingen» er ikke trygt. Kondom er den eneste prevensjonen som beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner, men som beskyttelse mot graviditet, er det et dårlig førstevalg. Kondom bør være et tillegg til annen prevensjon.

Tilgjengelighet

Mange unge er redde for at foreldrene skal få vite at de bruker prevensjon. For de under 16 år, er det slik at foreldrene i utgangspunktet skal gi samtykke, men det gjøres unntak. Dersom det blir svært vanskelig for ungdommen, eller fører til at en ungdom som trenger prevensjon ikke får det, kan helsepersonell la være å informere foreldre. Det er viktigere at ungdommen får prevensjon enn at foreldrene vet om det.

For noen er økonomi en hindring. Staten har en bidragsordning som skal sikre at unge opp til 22 år har tilgang til prevensjon. Alle får dekket et beløp opptil 129 kr i måneden. For de under 20 år er det flere alternativer som er gratis. Langtidsvirkende prevensjon som p-stav og spiral er også gratis for de under 20 år. For de mellom 20 og 22 år, er det en egenandel. Prevensjonsveiledning på helsestasjon for ungdom er gratis.

Oppsøk helsesykepleier eller fastlege for prevensjonsveiledning og ha tillit til fagpersoner. Husk i tillegg kondom!