Russlands krigføring i Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten. Putins angrep på sivile og sivil infrastruktur er av særdeles grov karakter. SV vil aldri kunne godta okkupasjon, og at stormakter «tar seg til rette» i sine naboland. Og vi kan aldri godta drap på sivile! Det er bra at norske myndigheter er klare i sin støtte til Ukraina og at de har tilsluttet seg internasjonale sanksjoner mot Russland. Kanskje burde sanksjonene vært mer omfattende på et tidligere tidspunkt.

Men det kan ikke være sånn at folkerettsbrudd sanksjoneres bare av og til, og at vi ellers sitter stille i båten når det gjelder land vi liker å holde oss inne med. Israels årelange overgrep mot den palestinske befolkningen er et alvorlig eksempel. Israels stadig mer omfattende okkupasjon av palestinske områder på Vestbredden er et klart brudd på folkeretten, og nye bosetninger etableres i et høyt tempo. Klart folkerettsstridig er også drap på palestinske sivile. I angrepet på Gazastripen i 2014 ble det ifølge FN drept 2250 palestinere, hele 65 % var sivile. 526 av dem var barn. Samlet er det i løpet av de siste 20 årene tatt livet av ca. 10.000 palestinere, og bare i 2022 ble det drept minst 37 palestinske barn. Israel påberoper seg en selvforsvarsrett, men slike overgrep har intet med selvforsvar å gjøre, og assymetrien i drapstallene bør tale for seg.

Senest i desember stemte FNs generalforsamling fram en resolusjon som ber den Internasjonale FN-domstolen vurdere lovligheten av den israelske okkupasjonen, men Norge avsto fra å stemme. Dette føyer seg inn i rekken av Norges forsømmelser gjennom mange år.

Når israelerne nå har valgt sin mest høyreekstreme regjering noensinne, er det imidlertid viktigere enn noen gang at Norge tar et valg om å sanksjonere Israel. Oljefondet må umiddelbart trekkes ut av okkuperte Vestbredden og Benjamin Netanyahus regjering må stilles ansvarlig for brudd på internasjonal rett.