Mahatma Gandhi sa – nå på norsk «bedre verdens befolkning er blind, en at den djevelske delen av menneskeheten ser.»

Forskere fra hele verden ser at moder jord, spinner raskere mot oppvarming/uttørking og avmagret jord, mat/vannmangel og miljøflyktninger.

Vi lukker øynene, går som i transe å foretar oss lite. Tenker ... det er langt fram, om det i det hele tatt skjer. Fornektelse!

For 15 år siden ble røykeloven aktivert og fra hat til suksess, ble Dagfinn Høybråten etter hvert en populær mann. Det kreves en politiker, som klarer å stå i uvær over tid – for å aktivere en slik lov.

Folks moral ble sakte forandret og ille gikk til veldig bra, for de fleste. I dag kjennes å røyke på bar, restauranter og på fly helt utopisk.

Når kommer neste «Hulk av en politiker og setter upopulære lover i virke, som en bil pr.husholdning/elektrisk. En flyreise i året pr.husholdning og møtevirksomhet pr.internett, så langt det er mulig.

Fleksible arbeidsplasser og hjemmekontor.

Gratis kollektivtransport, som MÅ utbedres og til enhver tid ha en god kapasitet.

Organisert bruk av utgått mat fra varehandelen, alternativ emballasje – forbudt med plast. Slutt på bæreposer/kun nedbrytbart til søppel m.m. bruk av eget nett, ved handling.

Mer egenproduksjon av varer, mindre sortiment og mindre import. Begrense privat netthandel innenfor eget land, sett av handelsbalansen og forurensningshensyn.

Folkeopplysningen burde drive mer motiverende arbeid, i forhold til å begrense handel av klær og løsøre – som vi strengt tatt ikke trenger. Heller satse mer på gjenbruk. Gjødsle jorda med mer naturlig gjødsel. Menneskeurin er som fuel injection for planter.

Si meg – NÅR skal vi våkne og når skal en politiker gå foran, som et godt eksempel og gjøre den jobben Moder jord og dens befolkning forventer, eller aller helst – gjøre den jobben, som vi ikke forventer.....føre var!

Koronatiden, viste oss at igangsetting av drastiske tiltak, kan gjøres over natten......er ikke dette mulig i forhold til vår fremtid. Skal vi bare sende «stinkbomben videre til våre barnebarn? Hvorfor så små museskritt?

Vært i kontakt med MDG og deres frustrasjon over sovende politikere og tiltaksløshet, kjenner de igjen.

Skal vi få fart på menneskehetens respekt for Moder jord ? så må vi gjøre små og store tiltak – begynn med deg selv og til alle politikere der ute – «VåknOpp», se opp fra skjermen din – det er en planet, som trenger hjelp. En planet du og jeg trenger for å overleve.