Gå til sidens hovedinnhold

Så mye kan læreren bety

Artikkelen er over 5 år gammel

En god lærer bremser risokoen for å droppe ut av videregående og påvirker elevenes psykiske helse resten av livet. - I perioder er vi jo mer sammen med læreren enn foreldrene våre, sier elev Laura Osmani (18).

(Tønsbergs Blad)

– Hoi. Da starter vi.

Jan Røsjorde plystrer tre realfagselever inn til et tomt klasserom med påsmurte baugetter og Farris på bordet.

– Men før vi begynner, sier han.

– Må dere høre på denne sangen. Og les teksten ordentlig. Lover dere meg?

Laura Osmani, Elin Gulbrandsen  og Tobias Kristensen bøyer seg over hvert sitt ark og lytter til Bjørn Afzelius som synger om ung frihet og foreldre som må gi slipp.  

– Det jeg liker godt med Jan at han er uforutsigbar, sier Elin Gulbrandsen.

– En gang tok han med hele klassen ut på et fjell for å studere Ra, midt i timen. Og så vet han hvem jeg er, han hilser alltid i gangen.  Sånt betyr utrolig mye.

Bremser frafall i videregående

Forskere fra Høgskolen i Sørøst-Norge har nettopp undersøkt betydningen av å ha en god lærer i videregående skole. 

– Internasjonal forskning og store metastudier viser at elevers relasjon til læreren er helt avgjørende for motivasjon og utbytte av undervisningen.

Det sier Vibeke Krane, en av forfatterne bak studiet.

Undersøkelsen

Et forskerteam fra Høgskolen i Sørøst-Norge har sett nærmere på relasjonen mellom lærer og elev.

I en litteraturgjennomgang som nylig ble presentert  i Scandinavian Psychologist, melder de om to hovedfunn:

  1. Når lærer–elev-relasjonen er god, er det lavere risiko for at eleven dropper ut av skolen.
  2. Når elever forteller at de har et positivt forhold til læreren, melder de også om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer.

Studiet mener det er vitkig  at lærere i videregående skole er oppmerksomme på rollen de har, og da særlig ovenfor de elevene som  har det vanskelig. I tillegg må skoleledelse og de rette myndigheter skape rammevilkår som gjør det mulig for lærerne å utvikle positive relasjoner til elevene sine.

– Å ha et godt forhold til læreren kan være beskyttende for ungdom som sliter faglig, sosialt eller psykisk.  Et dårlig forhold til læreren kan være en ytterligere risiko eller virke belastende for elever som har det vanskelig.

Undersøkelsen avdekker to hovedfunn: 

■ Når lærer–elev-relasjonen er god, er det lavere risiko for at eleven dropper ut av skolen.

■ Når elever forteller at de har et positivt forhold til læreren, melder de også om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer.

–  Lærere står i en særstilling i forhold til elever ved at de møtes mer elle mindre daglig,  og kan være svært viktige personer i elevers liv, utdyper Krane.

– Positive relasjoner i hverdagslivet vil kunne virke beskyttende for utviklingen av psykiske plager. 

Lærere står i en særstilling i forhold til elever ved at de møtes mer elle mindre daglig,  og kan være svært viktige personer i elevers liv.

Forsker Vibeke Krane

Må bygge opp selvtillit

Når realfagslærer Røsjorde møter nye elever spør han hvem de er, hvor de kommer fra, hva det er interessert i. Det er viktig for lærerne på Thor Heyerdahl videregående skole.

– Bare tenk hvor viktig det er at noen savner deg hvis du er borte en dag. Og sånn er det vel for alle mennesker; vi vil bli sett. Det er viktig med teori, ja, men til syvende og sist handler det å være lærer for meg mye om menneskesyn.  At du liker mennesker. En positiv effekt for meg som lærer, er at når du får en god relasjon, opplever jeg ofte at elevene ikke ønsker å skuffe meg. 

Han vil gi elevene sine en ballast, til å mestre livet.

– Men ikke alle elever har samme utgangspunkt. Noen har trøblete bakgrunner. Vår jobb som lærere er å bygge opp selvtillit, vise elevene våre hva det vil si å mestre noe.  For at jeg skal klare det trenger jeg å ha elevgrupper hvor jeg rekker å se alle. Nå har vi klasser på over 30 elever, og det synes jeg er for mange. Det må legges til rette for å skape gode relasjoner.

Ut i verden

Elev Elin Gulbrandsen mener en god lærer viser at han bryr seg og er interessert i faget sitt.

– Men for å lære, må du trives på skolen. Du merker fort om en lærer er opptatt av hvordan du har det, eller ikke. 

Laura Osmani er enig.

– I perioder er vi mer sammen med læreren vår, enn foreldrene.  At du vet at læreren din faktisk bryr seg om at du har det bra, har alt å si. 

Kommentarer til denne saken