Selv om vi etter hvert vil bli færre yrkesaktive per pensjonist, vil den private rikdommen fortsette å øke. Samtidig mangler kommunene midler og vi må stadig spare inn til beinet.

Det betyr å spare inn på tjenester som vi alle har behov for i løpet av livet.

Den økte verdiskapningen må brukes til å styrke velferdssamfunnet vårt. Pengene må omfordeles, slik at de kommer oss alle til gode.

Etter åtte år med høyreregjering er dette noen fakta det er verdt å merke seg:

– De 10 % rikeste eier over halvparten av all formue i Norge

– Det har også blitt 162 flere milliardærer i Norge i løpet av de siste 8 årene

– Samtidig som 115.000 barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt

Høyresiden mener at formuen til de aller rikeste vil dryppe ned på alle oss andre, bl.a. gjennom det at de skaper arbeidsplasser. Men det er ikke slik SV ser for seg inntektsutjevning og fordelingspolitikk. Vi skal ikke nøye oss med «drypp» ovenfra, mens mange av oss sliter med å betale regningene i hverdagen og ikke har noen mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet. Vi vil først og fremst styrke det offentlige, trygge hverdagen for dem med lav inntekt og sikre at det skapes godt betalte jobber med faste ansettelser og gode arbeidsvilkår.

For å få til dette må de som tjener mye, også bidra mer til fellesskapet. Enkelte store formuer truer med å flytte kapitalen sin til utlandet dersom beskatningen øker.

Det er både kynisk og usolidarisk overfor alle oss andre med «vanlige» inntekter som drifter landets velferdstilbud, samtidig som de privilegerte bare kan melde seg ut.

Vi må huske på, at ved å skattlegge de alle rikeste mer kan vi samtidig gi skattelette til dem med inntekt under 600.000. Det vil bety redusert skatt til ca. 70 % av befolkningen.

SV ønsker å styrke kommunenes økonomi

Kommunene må ivareta ansvaret for stadig flere viktige oppgaver overfor innbyggerne. Vi forventer alle at kommunen vår har fullverdige tilbud innen helse, oppvekst, infrastrukturer, sport og kultur. Men de nødvendige pengene mangler.

Om Larvik kommune ønsker å øke inntektene sine, finnes det få alternativer. Eiendomsskatt er et av dem. Ca. 90 % av alle Norges kommuner har eiendomsskatt. «Ulempen» er at vi alle betaler et ekstra bidrag, men fordelene er åpenbare: Vi kan unngå å true skoler med nedleggelse, pusse opp offentlige bygninger og kommunen kan levere flere og bedre tjenester til sine innbyggere.

Den markedsliberale lønnsomhets- og konkurranse-tenkningen brukes nå også som målestokk innen sosiale tjenester. Når mennesker trenger hjelp og omsorg, skal ikke fokus være på effektivitet og low-cost, men på trygghet og medmenneskelighet. Sosiale tjenester verken kan eller skal være lønnsomme. Både de som gir og de som mottar omsorg, har krav på verdige forhold.

I årevis har helsearbeidere og lærere ropt ut om mangel på ansatte. Syke- og hjelpepleierne ønsker hele og fulle stillinger for å kunne planlegge fremtiden sin. Lærere og barnehageansatte orker ikke å stå i jobben fram til pensjonsalder. Ansatte forteller om en følelse av utilstrekkelighet, de rekker knapt det de må. Høyere lønn og økt bemanning innen oppvekst og helse

Det er varslet en mangel på lærere og helsearbeidere. Det må vi ta på alvor.

En lærer med masse videreutdanning får ikke bedre oversikt over klassen, om han/hun fortsatt kun er én lærer på en elevgruppe på 25 barn. Det de faktisk behøver er flere hender og øyne som kan hjelpe til med å se alle elevene. Færre elever per lærer gir et bedre læringsmiljø for barna våre.

Når vi må på sykehus eller institusjon, setter vi utrolig pris på helsepersonellet. De tar vare på oss når vi er på det mest sårbare. Det må bli slutt på uverdige arbeidsforhold der sykepleiere løper fra pasient til pasient.

De eldre og syke fortjener et helsevesen som ikke er under konstant press. Hjemmesykepleien loggfører hvor mye tid de bruker per pasient!

Her skal ikke ett minutt sløses.

Vi må jobbe for å øke ressursene, slik at hjemmesykepleien har 10 minutter til rådighet til den pasienten som har behov for det. Hjemmesykepleieren som kommer innom, kan være det eneste sosiale møtet mange har i løpet av en dag. Det kan være lett å glemme, for oss som er travle med jobb og barn.

Det er på tide at vi hører på dem som faktisk utfører jobben! Det er de som vet hvor skoen trykker.

Jeg ønsker meg et samfunn hvor alle har de samme mulighetene, uansett utgangspunkt. La oss styrke den felles velferden, fremfor å øke vår private rikdom. Jeg skal i hvert fall jobbe for et samfunn med mindre forskjeller.