Gå til sidens hovedinnhold

Forskrift om munnbindpåbud

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Artikkelen «Forvirring rundt munnbinddato, men kommunens tale er klar: - Det er blitt gjort en feil» publisert i nettutgaven 3. mai krever en liten kommentar.

Utgangspunktet er at en vedtatt forskrift utgjør et forvaltningsvedtak som bare kan endres ved nytt vedtak. Så er det av praktiske grunner åpning for oppretting av mindre feil før kunngjøringen finner sted i Norsk Lovtidend, som er det offisielle organet for kunngjøring av lover og forskrifter. Men skjæringspunktet må bli selve kunngjøringen. Forskrift 22. april 2021 nr. 1223 om midlertidige covid-19-tiltak, Larvik kommune, Vestfold og Telemark ble kunngjort 23. april 2021 kl. 08.50 og kunne dermed påberopes fra det tidspunktet. I forskriftens siste punktum står det at forskriften «gjelder til og med 3. mai 2021».

Vi ser at i det oversendte dokumentet fra kommunen at det innledningsvis står at «Forskriften trer i kraft fra tidspunktet for kunngjøring i Norsk lovtidend [sic!] og gjelder frem til 5.05.2021.» Datoen 5. mai 2021 stod også i det oversendte kunngjøringsskjemaet, men det er forskriftsteksten som er gjeldende. Innledningen i dokumentet var altså ikke i overensstemmelse med selve forskriftsteksten som ble lagt ved avslutningsvis i samme dokument og som var det som ble kunngjort.

Her må vi erkjenne at redaksjonen ikke var våken nok under behandlingen av forskriften og at vi burde ha sett uoverensstemmelsen mellom dokumentets innledning og selve forskriftsteksten. Vi burde derfor ha kontaktet saksbehandler og fått bekreftet hva som var korrekt varighetsdato. Da ville vi i tilfelle ha fått rettet det opp før kunngjøringen. Unnskyldningen vår er at vi for tiden har svært mange smittevernforskrifter – i tillegg til andre forskrifter – til behandling og fordi disse forskriftene krever rask behandling skjer det dessverre feil fra tid til annen. Etter kunngjøringen vil bare rent ortografiske feil kunne bli endret i den konsoliderte (ajourførte) versjonen på Lovdata.no, mens meningsbærende feil som denne må tas ved endringsforskrift.

Larvik kommune har derfor intet munnbindpåbud inntil ev. ny forskrift fastsettes onsdag 5. mai. Vi anbefaler dog at innbyggerne følger anbefalingen om munnbind inntil nytt påbud er gitt.

Kommentarer til denne saken