Fremskrittspartiets Per Manvik (ØP 11/5-23) vil stenge for gjennomkjøring på Torstrand. En hyggelig, men nokså ambisiøs tanke.

En mulighet er imidlertid å henvise bil- og lastebiltrafikk til en forbindelse som blir anlagt ved at Dronningensgt./Storg. blir stengt ved rundkjøringen, det skiltes mot Elveveien, og et stykke bortover denne anlegges det en vei ned til venstre som skiltes mot Torstrand og kommer ut ved frontpartiet til Alfred Andersen-eiendommen.

Denne veien går i flukt med jernbanen. Dette veistykket kommer da inn på Dr.gt./Storgt. igjen ved Ryesgt. Så videre bortover som før, bortsett fra at det settes opp levegger i pleksiglass på hver side av veien bort til jernbaneundergangen. På hver side plantes trær, lik de som står i Herregårdsområdet, det skaper helhet.

Avkastningen ved dette tiltaket er nokså stor: Furumoa blir et mer rolig rekreasjonssted for store og små på to og fire bein, vi unngår en del trafikk fra havneområdet og det medfører mer ro rundt Undersbo.

Alternativet er å kjøre via Hoffsgt/Reipbanegt. og ut i Dronningensgt./Storg. der, men da flyttes det enerverende støy- og støvproblemet dit, slik at det ikke er en god løsning på sikt. Videre utforming og planlegging av nokså umiddelbar igangsetting av tiltak overlates til prosjektansvarlige i kommunen.